Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Följande diagram är hämtade från Socialstyrelsens statistikregister och visar utvecklingen för vissa utvalda sjukdomar som alltmer troligt har att göra med den alltmer utbredda "strålningsdimman" från trådlös teknik. Detta enligt mig, Kalle Hellberg, vd för Maxicom AB. Jag bygger detta på min över 60-åriga erfarenhet av arbete med trådlös teknik och mina sedan 1994 omfattande studier i ämnet och kontakter med stora delar av forskarvärlden i detta ämne.

Ökningen de senaste åren som påvisas i diagrammen nedan borde väl ge reaktioner i massmedia, journalister borde jaga makthavare och experter med blåslampa för att få ett svar på vad denna allarmerade ökning beror på, men i media är det tyst! Studera följande diagram och ställ dig frågan, varför belyses inte detta i media?  Diagrammen visar fastställd sjukdomsökning eller ökning av besök hos sjukvården 

för vissa symtom, gällande från år 2001 fram till 2016.

Man beskriver ibland att det t ex har skett en kraftig ökning av sköldkörtelcancer, särskilt hos kvinnor, men man påstår sig inte veta orsaken.

Jag vet vari den största orsaken till de senaste 30 årens kraftiga ökning av många sjukdomar ligger! Det kan alla förstå (utom myndigheternas "experter"?)!

Dra en kurva med trådlös tekniks utveckling under de senaste 30 åren och jämför med  sjukdomars ökningskurvor!

Mobiler och Wi-Fi är den största orsaken till denna utvecklig (ökning) av de flesta sjukdomar i diagrammen nedan (även till sjukdomar som inte redovisas nedan), där ser man även tydligt hur vissa sjukdomar formligen exploderat sedan 2007, det var då "Smarta Mobiler", t ex iPhone, blev de flestas egendom! Vari ligger "smartheten"?

 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2