Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning

                       DEN ELEKTRISKA MÄNNISKAN

 

Allt levande är elektriska varelser, vare sig det är en blomma, en fågel eller en människa! Här följer ett försök till en förenklad beskrivning om detta:

 

Du trampar på en spik, det gör ont och du rycker undan foten omedelbart med hjälp av benmusklerna. Men vad hände, varför ryckte du undan foten så snabbt, varför gjorde det så ont i foten? Sanningen är att det inte alls gjorde ont i foten och sanningen är att det inte var benmusklerna som beordrade bortryckningen!

 

När du trampade på spiken så skickades elektriska signaler, från spikplatsen i foten via nervbanorna upp i kroppen, in mellan ryggkotorna till ryggmärgen. I ryggmärgen finns funktioner som omedelbart förstod problemet och sände tillbaka elektriska signaler till benmuskulaturen, som snabbt lyfte bort foten från spiken. Samtidigt tilläts ett visst antal av de elektriska signalerna att passera en "ventil" i nacken och fortsatte upp i hjärnan. Det är först nu du känner att det gör ont och var det gör ont. Det är alltså i hjärnan det gör ont, inte i foten. Hjärnan tar sedan "hand om" det skadade stället i foten, beordrar bl a en armada av vita blodkroppar till såret för att förhindra infektion mm. Under hela läkningsprocessen håller sedan hjärnan kontroll på såret och via elektriska signaler styr den hela processen tills såret är läkt.

 

Alla dessa elektriska signaler pulsas fram i nervbanorna i en ofantlig mängd och med stor variation av frekvenser och spänningar.

Ang kroppens egna frekvenser så har jag varit i kontakt med ett antal läkare, som inte verkar veta ett skvatt om detta och inte heller fysiker vid våra universitet verkar kunna något om detta. Det jag hittills fått fram är att vi har mellan 5 – 15 miljoner olika kemisk-elektriska signaler i våra nervbanor i hela kroppen. Alla står i förbindelse med ryggmärgen, vilken fungerar som ”hanterare och vaktmästare” mellan kroppens alla beståndsdelar och hjärnan (sköter det mesta).

 

Mellan 150 000 och 300 000 av dessa signaler går vidare till och från hjärnan via ryggmärgen (i nacken sitter en ”ventil” som tillåter vissa signaler att passera). Den autonoma delen av hjärnan kan hantera och bearbeta dessa signaler och om den upptäcker något fel så kan den skicka tillbaka "rättningssignaler" till den kroppsdel där vi har något fel. Hjärnans autonoma del har "bara" till största uppgift att hålla kroppen frisk. Vi är därmed definitivt elektriska varelser.

 

Dessa nervsignaler pulsas fram i nervbanorna i frekvensområdet ca 0,5 – 3000 Hz (de flesta mellan 1- 25 Hz) och spänningsmässigt ligger de från några mikrovolt till flera hundra millivolt.

Mellan närliggande enskilda celler i kroppen sker informationsutbyte i mikrovågsområdet, cellerna ”snackar” med varandra i frekvensområdet ca 20 – 100 GHz (jo du läste rätt, gigahertz, miljarder svängningar/sek).

 

De kemisk-elektriska signalerna går att mäta, de lämnar en elektromagnetisk ”strålningsdimma” omkring sig (bildar en aura omkring kroppen). Mätutrustning finns i flera varianter, jag kan nämna t ex den ryska Oberon Introspect, den amerikanska SCIO och den engelska E-LYBRA. Dessa kan inte bara läsa och tolka dessa signaler, utan också hjälpa hjärnan att rätta till fel, genom att återföra ”rättningssignaler” till både hjärnan och övriga kroppsdelar. De anvisar också lämpliga mineraler och grundämnen som patientens kropp behöver för att den ska kunna ”hjälpa sig själv” i större grad.

 

För t ex Oberon Introspect anges att det tagit ryska forskare ca 30 år att ta fram den och att de använt ca 20 000 friska människor som ”rikslikare”. De har avläst ca 150 000 av de kemisk-elektriska signalerna till och från hjärnan och lagrat ett snittvärde av dessa 20 000 personers signaler i en databas. Dessa snittvärden används sedan i jämförelse med den patient som behandlas.

 

Vad är detta, driver jag med dig?

Inte alls, det är så vi fungerar. När du hamnar på ett lasarett med t ex hjärtproblem, så kan det hända att man "tar ett EKG"  (electrocardiogram) på dig. Du får några sladdar till ett instrument fästade på kroppen och på instrumentet ser man dina hjärtslag. Det man gör är att mäta den elektromagnetiska strålning som läcker från hjärtmuskulaturen till utsidan av kroppen, de elektriska signaler som får hjärtmuskeln att pumpa blod kan man alltså "se" utanför din hud. Samma sak med elektrisk aktivitet i hjärnan, EEG (elektroencefalografi), som man också kan se på instrument, på grund av läckage av strålning från hjärnan.

 

Om man på utsidan av våra kroppar kan mäta interna elektriska signaler i hjärnan, muskler och nervbanor, är det lätt att förstå att man med instrument också kan sända liknande signaler tillbaka till kroppen och få dessa att ingå i nervbanorna, till hjälp eller fördärv för hjärnan. Det är precis vad man gör med ovan nämnda instrument och metoden att hjälpa hjärnan med sitt arbete att hålla kroppen frisk kallas "frekvensmedicin" eller "kvantmedicin".

 

Om man förstår och anammar beskrivningen ovan är det lika lätt att förstå att den "strålningsdimma" som vår trådlösa teknik sprider i vår miljö också kan ställa till problem i våra kroppar, och det är precis vad som sker! Det mycket komplexa frekvensinnehållet i modulationen i de moderna sändningsteknikerna kan vissa celler i våra kroppar detektera ur bärvågen i mikrovågsområdet, så att de lågfrekventa signalerna blir "synliga" i kroppens nervsystem. Hjärnan blir konfunderad av alla de utifrån kommande elektromagnetiska signaler, som med ett liknande frekvensinnehåll som naturligt finns i våra kroppar, tränger in och "krockar" med det interna signalsystemet. Hjärnan kan därför inte ta "rätt beslut" och i värsta fall sker så stora fel att sjukdom uppstår.

 


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

Köp inte grisen

i säcken,

vi har  kunskap

för att

ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2