Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Hur många publicerade forskningsrapporter på vår Jord det finns i ämnet strålning och hälsorisker är det nog ingen som vet, men att det är över 20 000 är troligt. Ca 65% av dessa påvisar hälsorisker eller skador av strålningen, ca 21% visar varken eller och ca 14% påvisar att inga risker finns. Dessa 14% är vanligtvis beställda och/eller bekostade av industrin och som i alla sammanhang när man vill föra fram något som inte är sant så får man det resultat man vill ha, om man bara betalar tillräckligt bra. Myndigheter och media har valt att bara ta hänsyn till och belysa de 14% som inte påvisar skador, detta för att inte "störa" den ekonomiskt så viktiga telekombranschen. Att allt levande skadas av tekniken spelar då ingen roll, endast pengar har betydelse. Är det så vi vill ha det?

Du finner hänvisningar och mer om forskning och om forskare under flera av rubrikerna här till vänster. I t ex "Den sanna drömmen" finner du beskrivning om hur det gått till för att myndigheter och media ska kunna ljuga och förneka riskerna.   


Forskare skriver brev till WHO

Med krav på nya lägre gränsvärden, se HÄR.


Föreläsning du måste se!

I denna film beskriver professor Martin Pall att mikrovågor från trådlös teknik skadar oss långt under nuvarande gränsvärden, genom mekanismer på cellnivå. Prof. Pall hävdar att forskningsläget är helt klarlagt, strålningen skadar allt levande. Filmen finner du HÄR (svensk text).  


                                  

Hjärntumör av mobilen

Hjärntumör är det som de flesta tänker på och skräms av när det gäller skador från trådlös teknik och också det som riskförnekarna oftast hävdar inte finns, men hur är det med forskning om sådana tumörer?

(Det är dock vanligtvis andra, ej livshotande skador som trådlös teknik i första hand orsakar, men på sikt är trådlös teknik livshotande, med i värsta fall dödlig cancer som följd).

Omfattande forskning om sambandet mellan mobilstrålning och cancer har kopplat denna moderna teknik till två huvudtyper av hjärntumörer: gliom och akustisk neurom. Här följer en liten sammanställning: 

 

1) En oberoende studie som beställts av amerikanska mobiloperatören T-Mobile fann att mobiltelefonstrålning direkt initierar och främjar bildandet av cancer: HESE-Project.org. [PDF] 

 

2) Den berömda Interphone-studien fann också att regelbunden mobiltelefonanvändning om bara 30 minuter per dag under 10 år ökar risken för gliom med 40 procent. Det konstateras också att tumörer var mer benägna att bildas på den sida av huvudet där mobiltelefonenen vanligtvis hålls: BioInitiative.org. [PDF] 

 

3) En granskning av 23 epidemiologiska studier som utförts av sju forskare gav slutsatsen att mobiltelefoner orsakar en "skadlig association" mellan mobiltelefoner och cancer. De enda inkluderade studierna som inte tyder på detta var av "lägre kvalitet", de som forskarna säger "inte uppfyllde vetenskapliga bästa praxis" - dessa studier hade framförallt finansierats av mobiltelefonindustrin:  NCBI.NLM.NIH.gov ; SFGate. com

 

4) Forskarna i Hardell Research Group, som är känd för att utföra vad många anser vara de högsta kvalitetsstudier i ämnet, hittade ett ”konsekvent mönster” av ökade risker för både gliom och akustisk neurom i samband med mobiltelefonanvändning: PathophysiologyJournal.com

 

5) En studie i Frankrike observerade liknande utfall i samband med långvarig exponering för elektromagnetiska frekvenser från mobiltelefoner. Forskarna noterade högre frekvens av gliom och tidstumörer från ”yrkes och urban mobiltelefonanvändning”. Som svar, konstaterade EMF-gruppen Powerwatch att denna studie stödjer kategoriseringen av strålning från mobiltelefoner som "trolig cancerframkallande för människor". OEM.BMJ.com

 

6) En studie med nästan 800.000 medelålders kvinnor i Storbritannien fann att de som använt mobiltelefoner i 10 år eller mer hade 250 procent ökad risk att utveckla akustisk neurom. Ju längre kvinnorna använde telefonerna, desto högre risk: SaferEMR.com

 

7) Likaså en studie utförd av gruppen Lonn fann att akustiska neurom blir allt mer benägen att utvecklas ju längre en person använder en mobiltelefon: NCBI.NLM.NIH.gov

 

8) I Sverige studerade forskare vuxna hjärntumörfall och fann att personer med högsta kumulativa användning av mobiltelefoner också hade den högsta risken att utveckla hjärntumör: NCBI.NLM.NIH.gov

 

9) Hardell-gruppen genomfört en studie år 2009 som visade att RF-EMF från mobila och trådlösa telefoner är direkt förknippade med elakartade hjärntumörer. Denna studie säger uttryckligen att den trådlösa strålningen initierar och främjar cancer: NCBI.NLM.NIH.gov.

 

Mobilstrålning kan också utlösa hypofys-, sköldkörtel-, stamcells-, oral-, öronspott-, lymfkörtel-, bröst-, blod-, prostata- och ögoncancer

 

1) Kroppens "master" körtel, även känd som hypofysen, är den som producerar hormoner och reglerar andra viktiga kroppsliga system. En studie från Frankrike fann att mobiltelefonanvändning kraftigt ökar risken för att denna viktiga körtel kan drabbas av cancer: MieuxPrevenir.Blogspot.fr

 

2) Sköldkörteln, som på liknande sätt producerar hormoner utöver att reglera kroppstemperaturen, påverkas också av strålning från mobiltelefoner. En israelisk studie visar att andelen mobiltelefonanvändning står i direkt proportion till risken att utveckla sköldkörtelcancer: SaferEMR.com

 

3) Många hälsoexperter skulle hävda att solstrålningen utgör det största hotet mot frisk hud. Men en studie från Sverige visade att melanomrisken avsevärt påskyndas av mobiltelefonanvändning: HIR.nu

 

4) En kontroversiell Powerwatch-studie fann att mobiltelefonanvändning nästan tredubblar risken för neuroepiteliala tumörer, som är ett resultat av stamcellscancer: Powerwatch.org.uk

 

5) En annan studie från Israel bekräftade ett direkt samband mellan mobiltelefonanvändning och cancer i munnen. Baserat på 460 fall av öronspottkörteltumörer, har forskare observerat ett direkt samband mellan strålning från mobiltelefoner och cancer i parotis, spottkörteln som ligger intill där användarna håller oftast sina telefoner:  AJE.OxfordJournals.org

 

6) En separat studie, även den från Israel, fann att öronspottkörtelcancer har ökat i förekomst med 400 procent i landet mellan 1970 och 2006, vilket forskarna länkar till ökad användning av mobiltelefoner: Journals.LWW.com. 

 

7) En omfattande genomgång av mer än 12 separata studier tittade på hälsoresultat från exponering för strålning från mobiltelefon-, tv och radio master fann att cancer i allmänhet och specifikt cancer i hjärnan och blod (leukemi), ökar kraftigt: Journals.LWW.com

8) Lymfkörtlar, en nyckelkomponent i immunsystemet, gillar inte heller mobiltelefonstrålning. En australiensisk studie visar att typisk exponering för mobilstrålning kraftigt ökar lymfom risk: MicrowaveNews.com. [PDF] 

 

9) En studie i USA som undersökt unga kvinnor med bröstcancer fann att regelbunden användning av smartphones kan utlösa bildandet av bröstcancer. Detta gäller särskilt när kvinnor bär sina telefoner i sina blusar och bysthållare, där telefoner pressas direkt mot brösten.  Hindawi.com

 

10) Forskare i Tyskland har också kopplat strålning från mobiltelefoner till uveal melanom och andra cancerformer i ögat: NCBI .NLM.NIH.gov

 

11) Praktiskt taget alla andra typer av cancer som inte omfattas av någon av de tidigare nämnda studierna identifierades i en storskalig brasiliansk studie, som kopplade strålning från mobiltelefoner till cancer i prostata, bröst, lungor, njurar och levern. Chockerande, inträffade mer än 80 procent av identifierade dödsfall i Brasiliens tredje största stad, Belo Horizonte, mindre än 500 meter från en av stadens 300 mobiltelefonmaster: WhyFry.orgDen stora BioInitiativ Report från 2007 var en sammanställning av ca 1500 rapporter som påvisar hälsorisker med strålning från trådlösa tekniker, och den rapporten väckte mångas medvetenhet. Inte undra på att den också "bespottades" av telekomindustrin.

 

En fortsättning på BioInitiativ Report har framtagits 2012, 29 oberoende forskare har gått igenom ytterligare ca 1800 rapporter som alla påvisar skador av strålningen vid nivåer mycket långt under de av myndigheter rekommenderade gräns- och referensvärden, och har därför ställt avsevärt lägre gränsvärde som krav, se HÄR.

En mycket bra lista av rapporter som påvisar skador av strålning (sådana rapporter som våra myndigheter påstår inte finns) och också av rapporter som inte påvisar skador (sådana rapporter som våra myndigheter stöder sig på) finner du HÄR. Totalt ca 1200 rapporter.

Länken går till Powerwatch, en ideell organisation i Storbritannien som sedan mer än 20 år tillbaka samlar in information om elektromagnetiska fält (EMF) och hälsorisker och presenterar den på ett sätt så att vanliga människor kan förstå.

 


En bra sammanställning av forskningsrapporter, med svensk förklarande text finner du i denna länk

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/


 

 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2