Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Är elektromagnetisk strålning en hälsorisk?

 

Du kanske tycker att det är konstigt att ett företag som jobbar i telekombranschen och även säljer trådlösa produkter, går ut offentligt med att dessa produkter är hälsovådliga? Vi på Maxicom tror att vi är ganska ensamma om detta i Sverige (det är, lite skämtsamt, vi och systembolaget som uttalar "köp inte våra produkter"), men anser att det är varje säljares skyldighet att upplysa kunden om dessa risker. 

Det är många i branschen som vet detsamma som vi, att den trådlösa tekniken utgör en stor hälsorisk, men man håller tyst om detta för att inte "störa affärerna", vilket väl är en fråga om moral. Vi vill ge dig insyn i problemet, så du kan ta ställning till om du vill utsätta dig själv och andra för dessa skaderisker.

 

Elektromagnetisk strålning förekommer naturligt på Jorden och  merparten av den naturliga strålning vi utsätts för kommer i huvudsak från solen. Strålningen finns i hela frekvensspektret och vi upplever den olika, beroende av vilket frekvensområde som vi utsätts för (se strålningsdiagram). I t ex det infraröda frekvensområdet känner vi strålningen som värme, ett något högre frekvensområde ser vi med våra ögon och ytterligare högre frekvenser, det ultravioletta området, orsakar "skyddsåtgärd" av vår hud, det bruna pigmentet tillverkas som en barriär mot den skadliga strålningen och vi tycker att vi blir "vackert" bruna.

 

Strålning från strax över det synliga frekvensområdet och uppåt kallas för "joniserande strålning" (t ex röntgen- och gammastrålning) och är mycket skadlig för allt levande. Lägre frekvenser kallas "icke-joniserande strålning" och har hittills inte ansetts kunna skada levande varelser i nämnvärd grad, om inte effekten är så stark att det uppstår värme i den kropp som träffas.

 

Det ovan beskrivna gäller alltså den naturliga strålningen, men eftersom människan aldrig nöjer sig med vad naturen kan åstadkomma så har det tillkommit många strålningskällor det senaste århundradet, källor som tillverkats av människor utan förmåga att inse vad dessa kan ställa till med ur hälsosynpunkt. Visst har många uppfinningar som avger strålning varit till nytta och mycket av tekniken har gjort vår vardag bra mycket enklare. Men bekvämligheten har ett pris, som ofta inte framkommer förrän vi har vant oss vid den och därmed tror oss inte kunna avvara en skadlig teknik. Mobiltelefonen är en typisk sådan uppfinning, vi vet i dag att den skadar våra celler i kroppen i mycket stor grad, kanske även med genetiska skador som kan komma att bli till ett helvete för kommande generationer, men vem bryr sig om detta, mobilen har ju blivit en vardagspryl som ingen vill undvara?

 

Elektromagnetisk strålning förekommer alltså i hela frekvensspektret, både naturligt och av människan tillverkad. En av de starkaste tillverkade källorna som förekommer i vår miljö är lågfrekvent strålning från apparater och utrustningar som drivs av elektricitet. Vårt 50-periodiska elsystem avger i mycket stor grad skadlig strålning och här har vi ett system som få vill undvara. Ledningsnätet är i sig en stor strålningskälla, både från kraftledningar och från ledningsnät i t ex bostäder. Ju högre spänning det är i ledningarna, desto starkare elektriskt fält finns omkring dessa och ju högre ström som flyter i dessa ledningar, desto starkare magnetfält i dess omgivning.

 

I nedre delen av frekvensskalan så finner vi radiofrekvensspektret, vars övre del vi kallar mikrovågsområdet. Det är framförallt i detta område som vi på senare år har genomfört en massiv utbyggnad av tekniker och många har fått uppleva att kroppen reagerar negativt på dessa, i värsta fall med allvarlig sjukdom som följd.

 

Det förekommer en massa uppgifter i medierna och på Internet om strålningen är skadlig eller ej! Det påstås bl a att forskningen skulle vara oense om det finns några risker eller ej, det är totalt fel!

 

Den elektromagnetiska strålning som avges från t ex mobiler, trådlösa telefoner, trådlösa nätverk eller från mobilbasstationer är mycket skadligt för allt levande, allt påstående om motsatsen är felaktigt!

 

 

Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år. När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens, vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?

Om någon försöker lura dig att man med teknikens hjälp eller med diverse "hokus-pokus" prylar kan eliminera skadlig strålning, så betänk att strålningen är själva bäraren av informationen man vill överföra, man kan inte "ta bort strålningen", för då fungerar inte tekniken! Man kan dock till viss del minska strålningens påverkan på kroppen, genom diverse avskärmningar och andra skyddsåtgärder.

 

 

Jag, Kalle Hellberg, vd på Maxicom AB, har engagerat mig i detta med hälsorisker med den elektromagnetiska strålningen sedan 1994 och ska i detta avsnitt ge så objektiv information som möjligt, klicka vidare i underliggande menyer här till vänster. Du behöver inte läsa i den ordning som det är upplagt, hoppa gärna till de rubriker du finner intressanta först, men jag rekommenderar att du tar del av helheten efter hand, genom att besöka alla rubriker.

 


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2