Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Sverige behöver lämna WHO om förändringarna av organisationens författning inte stoppas.

 

Du har kanske redan tagit del av det här uppropet, om inte fortsätt läs!

 

Hösten 2023 riskerar Sverige sin suveränitet gällande folkhälsa om vi tillåter att WHO blir en överstatlig lagstiftande organisation med oantastlig beslutanderätt.


Sveriges självbestämmande försvinner om WHO tillåts bli en överstatlig lagstiftande organisation med oantastlig beslutanderätt som nu föreslås. Därför behöver Sverige rösta nej till de föreslagna ändringarna av det internationella hälsoreglementet samt nej till det nya pandemifördraget. Om dessa förändringar ändå röstas igenom av en majoritet av medlemsländerna behöver Sverige lämna Världshälsoorganisationen för att vår suveränitet som land och folk ska kvarstå.

 

Läs mer här och skriv på uppropet https://exitwho.se/

 

De 10 viktigaste skälen till varför Sverige ska avslå de föreslagna ändringarna i WHO:s internationella hälsoreglemente, IHR, samt det globala pandemiavtalet.

1.      Respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stryks: ”Respekten för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för människor” tas bort ur IHR och ersätts av svårtolkade termer som “rättvisa, samstämmighet och inkludering” (equity, coherence, inclusivity). (Artikel 3 – sid 3

2.      Tvångsmedicinering: WHO ges befogenhet att kräva medicinska undersökningar, immunitetsbevis, bevis på vaccinering och att genomföra kontaktspårning, karantän och medicinsk behandling. (Artikel 18, sid. 16-17)

3.      Utökad censur: Innebörden av desinformation utvidgas kraftigt och WHO ges mandat att enväldigt censurera och förbjuda vad de anser vara desinformation. (Bilaga 1, sida 36)

4.      Sveriges suveränitet förloras: En kriskommitté inom WHO ges befogenhet att ogiltigförklara beslut fattade av suveräna nationer angående hälsoåtgärder och i stället görs kriskommitténs beslut bindande. (Artikel 43 – sid. 21-22)

5.      Ändring från rådgivande till bindande: WHO:s övergripande karaktär ändras från att vara en rådgivande organisation som ger rekommendationer, till ett styrande organ vars proklamationer blir juridiskt bindande. (Artikel 1 och artikel 42 sid 22)

6.      Potentiella snarare än faktiska nödsituationer: Räckvidden för IHR utvidgas kraftigt till att inkludera scenarier som bara har en ”potential att påverka folkhälsan”. Vad som kan anses påverka folkhälsan kan innefatta områden som t ex klimat, djur och hälsa. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering. (Artikel 2 – sid. 2 och 3)

7.      Planekonomi införs: WHOs generaldirektör får befogenhet att enhälligt utropa ett ”potentiellt nödläge” samt ges kontrollen över landets produktionsmedel. Genom en ”fördelningsplan för hälsoprodukter” kommer vissa stater att utses att leverera pandemibekämpningsprodukter enligt WHOs anvisningar.  (Artikel 13A – sid. 12-14)

8.      Globalt hälsocertifikat: WHO ges befogenhet att upprätta ett system med globala hälsointyg i digitalt eller pappersformat, inklusive testintyg, vaccinintyg, profylaxintyg, återhämtningsintyg, formulär för passagerarlokalisering och en resenärs hälsodeklaration. (Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 och 44 samt bilagorna 6 och 8 – sid. 16 – 20 och sid. 22 – 24)

9.      Potentiellt enorma finansiella kostnader: Medlemsländerna inklusive Sverige kommer att avkrävas en betydande del av nationens hälsobudget till WHO med total ansvarsfrihet från potentiella skadeståndsanspråk. (Artikel 44A – sid. 25)

10.   Internationell samarbetsplikt: Sverige och samtliga medlemsnationer blir skyldiga att bygga, tillhandahålla och underhålla infrastruktur för att följa IHR vid sina gränsövergångar. (Bilaga 10 – Sid. 50 – 51)

Om dessa avgörande förändringar av WHO:s roll och inriktning som fråntar medlemsländerna sin suveränitet inte stoppas är det vår uppfattning att Sverige behöver lämna Världshälsoorganisationen. 

(Ett världsupprop inledd av Global Research)


Dagens Humorbild - Sida 989 - Off Topic - Maipenrai.se

Stora visioner | Max Gustafson


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2