Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Allt om "Pandemin" är bluff!

Det är dags igen att beröra galenskapen med Covid-19 och dess behandlingar! En komplett film har gjorts om den person som varit mest synlig som pådrivare för att få denna influensa klassad som pandemi och som med lögner drivit igenom en världomsfattande katastrof för mänskligheten under åren 2020 till 2022. Mannen ifråga heter Anthony Fauci, som tillsammans med miljardärer som t ex Bill Gates och Klaus Schwab har planerat och skapat denna "plandemi", för att tjäna storkovan på s k "vacciner" mot sjukdomen, vilka pålurats större delen av Jordens befolkning, men som bara orsakat massdöd och lidande! Men bakom denne man står det större organisationer, t ex Bill o Belinda Gates Foundation och World Economic Forum, Fauci är bara deras "springpojke".

Här några galenskaper som använts i detta lurendrejeri:

Pandemi: År 2009 lyckades Bill Gates att som största privata investerare i WHO driva igenom en förändring av innebörden av en "pandemi"! Tidigare var en pandemi en världsomspännande sjukdom med dödlig utgång, men nu blev en pandemi en världsomspännande sjukdom även utan dödlighet! Alltså om några personer i olika världsdelar hostade samtidigt så skulle WHO kunna utlysa en pandemi! Detta för att Bill Gates skulle kunna låta tillverka "vacciner" för stora delar av världens befolkning, vilket skulle generera mycket stora vinster! Så har det också blivit!

PCR-Test: Detta "test" är inte till för att testa alls, men har så använts sedan HIV och Aids var på allas läppar. Testet kan fås att visa precis vad man vill, vill man få ett positivt resultat så kör man förstärkning av provstickan i värmecykler om fler än ca 30 ggr. I Sverige kör man vanligtvis 46 ggr, då blir det nästan alltid positivt utslag och alla anses då ha Covid-19, även om inget tecken på sjukdom finns hos patienten!

Munskydd: Att sätta på sig munskydd i tron att man själv är skyddad mot baciller och virus från andra och att man själv inte sprider sådan smitta är en bedräglig villfarelse! Det är som att man sätter upp ett fårnät över altanen för att skydda sig mot regn! Munskyddet gör ingen verkan mot smittspridning, däremot är det helt förkastligt för bäraren av detta "skydd"! Den utandningsluft man genererar innehåller sådana partiklar och gaser som kroppen vill göra sig av med, att då andas in detta igen, gång efter annan, är verkligen att förgifta sig själv! Enda gången som ett kirurgiskt munskydd är behövligt är på kirurgen som står över ett öppet sår hos patienten på operationsbritsen, för att inte salivdroppar ska hamna i såret.

Vaccin: Den vätska som ges som "vaccin" mot Covid är inget vaccin. Det är ett biologiskt vapen, kallad mRNA, med syfte att döda. Helt ovetande om innehållet i dessa flaskor så sprutar sjukvårdspersonal runt vå Jord utan att tveka in detta i människor, vilka lurats att tro att denna vätska ska ge något skydd mot influensan. Det är många fler som dött av detta "vaccin" än av sjukdomen Covid, och det kommer att visa sig att det kommer att dö stora mängder av "vaccinerade" runt hela vår Jord inom några år! Rättegångar är planerade i många nationer, för att döma de som medverkat till dessa massmord.

Isolering och reseförbud: En galenskap som förstört så mycket av människors behov av social samvaro, helt utan anledning! Gamla människor inom åldringsvården lät man dö utan att anhöriga fick besöka dessa i livets slutskede (t ex i Sverige), i vissa nationer lät myndigheter svetsa igen ståldörrar till bostäder, för att hindra misstänkt sjuka från att gå ut (t ex i Kina).

Här finner du filmen, med svensk textremsa, om än dålig sådan (det kommer ett avsnitt 2 inom kort).


I samband med ovanstående tar jag med lite information om "virus"! Vad är virus? Vi alla har hört att om vi drabbas av vissa sjukdomar som ingen läkare kan förklara, så har vi drabbats av ett virus. Vi har fått lära oss att det inte finns något antibiotika mot virus, dessa hjälper bara mot baciller och bakterier.

Ordet "virus" är latin och betyder "gift"! Vi drabbas alltså av något slags gift när vi blir sjuka och läkarna inte kan förklara vad det är. Jag tror att vi alla har fått lärdom att ett virus är ett pyttelitet ämne som inte kan ses i mikroskop och inte kan odlas i laboratorier. Faktum är att inget laboratorie någonstans på vår Jord någonsin har lyckats isolera ett virus, så vi kan lika gärna påstå att virus inte finns. Men troligen är det något slags kroppsfrämmande gift som kan göra oss sjuka, men vad är det?

Så här förklaras virus på Wikipedia, det är många ord för att förklara något som kanske inte finns!


Steget Efter on Twitter: "https://t.co/aNc5fTDR6I" / Twitter

Steget Efter on Twitter: "https://t.co/67v3FAgiMm" / Twitter

Tema mammor ¤¤¤ | Father Ben

 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2