Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Vi måste alla vara helt på det klara med att maktens folk (de stora bankirfamiljerna) alltid stödjer båda sidor i ett krig!

Det är mycket vanligt att bankimperierna finansierar båda sidor i de blodigaste militära konflikterna. Under t ex det amerikanska inbördeskriget finansierades Nordstaterna av Rotschilds via den amerikanske agenten August Belmont och Sydstaterna av Erlangers, släktingar till Rothschilds.

Hur många vet att det var den judiska familjen Bush genom bankiren Prescott Bush, då bankir i London, farfar till senaste president Bush, som lånade ut pengar till Hitler, både för att bygga upp Hitlers arméer under 1930-talet och för att bygga vapenfabriker under andra världskriget?

För mig är det ingen tvekan om att både Putin och Zelenskyj på något vis har stöd av bankirerna i det pågående kriget i Ukraina, både moraliskt och med pengar! Glöm ej att båda dessa har gått i Klaus Schwab:s skola. Bankirerna vill tjäna så mycket som möjligt på vapentillverkning-försäljning och då måste båda sidor underhållas så kriget inte tar slut för fort! Att människor slaktas spelar ingen roll för dessa bankirer!

Bankirerna själva (som vi kan kalla "den globala eliten") omnämns aldrig i något medialt sammanhang. När det har beslutas om stora förändringar, såväl nationellt som internationellt, tas besluten alltid av deras "arbetsgrupper", vilka inte heller skyltar med sina arbetsnamn. Det är sedan deras politiska medlöpare i respektive nation som framför besluten till allmänheten.

Så kallas t ex den verkliga beslutsgruppen för Europa för "Bilderberggruppen" (bildad 1954), normalt 119 av de mest betydelsefulla personerna inom media, politiken, militären, kyrka, stat och industri i Europa. De samlas en gång per år, varaktighet tre dygn, och tar de strategiska besluten för europeiska nationer det nästkommande året. De allra viktigaste besluten tas av en inre maktgrupp i Bilderberggruppen, ca 35 personer, de utanför är helt ovetande om deras beslut.

Ingen insyn för allmänheten får ske, bara makttrogna journalister får närvara på deras årliga möten.

Bankirernas verkliga "styrelse" för USA heter "Council on Foreign Relations" (CFR, bildad 1922) och består f n av ca 2.400 amerikanska VIP. De är något mer offentliga än Bilderberggruppen och vissa möten kommer allmänheten till del i vissa medier (dock inte de viktigaste besluten). Det är i CFR som valet av USA:s presidenter alltid sker, alla har skolats genom CFR. 

Endast en president har valts i USA som inte har gått "rätt väg", nämligen

Trump. Därför gjordes allt för att få bort honom från denna maktposition, han var "fel man", han jobbade för folket, det får man inte göra!

Den tredje viktiga arbetsgruppen heter "Trilateral Commission" och är bankirernas styrelse för ett ekonomiskt sammanfogat Japan, Nordamerika och Europa. Vissa "viktiga" personer medverkar i alla tre maktgrupperna, t ex Henry Kissinger.

Andra viktiga grupper och sammanslutningar, helt i bankirernas ledband, är The Round Table, Royal Institute of International Affairs, United Nations (FN), Club of Rome, Freemasons (frimurarna), The Illuminati, The Black Nobility, Propaganda Masonica Due (P2), The Knights of Malta, The Orange Order and Sin Fein, The Skull and Bones Society m fl.

Alla har till uppgift att sprida behovet av en ny världsordning (the new world order), ledd av en världsregering och det förlösande ordet för att få medgörliga medborgare är "fred"!

Ovanstående arbetsgrupper för bankirerna har dock blivit lite av "Svarte Petter", de har avslöjats så till den grad för allmänheten att bankirerna vill dämpa ner dessa gruppers betydelse. Därför kom Klaus Schwab med sitt Wourd Economic Forum (WEF) som en räddande ängel, och det är nu hans forum som får stå för kommande utveckling (med bankirerna som dikterar i bakgrunden). Och media hänger bara med i galenskaperna, viktiga personer i media (MSM) ingår i WEF och har skolats i Young Global Leader (det finns bankirernas lakejer i alla viktiga samhällsinstanser).


Inom politiken är det i synnerhet socialdemokrater och miljöpartier som ger bankirerna sitt fulla stöd världen över (som är mest involverade och skolade i bankirernas framtidsplaner). Vi ser det tydligt i det senaste valet i Tyskland, där sossarna (SPD) och de gröna är de politiker som ger sitt fulla stöd, ett JA till tvångsvaccinering av befolkningen (dessa politiker följer order från bankirerna till fullo), se denna länk. Valet blev dock det motsatta till vad sossarna och de gröna hoppats på, det blev ett tydligt NEJ!

Att svenska sossar om miljöpartister är helt styrda av bankirerna är alltför tydligt, vår nuvarande icke folkvalda statsminister är medverkande i flera arbetsgrupper inom WEF och att sossar tar det ena vansinniga beslutet efter det andra, utan att svenska folket får säga sitt, är belysande för hur maktgalna sossarna är. Att Magdalena Andersson nu kan tänka sig att Sverige ska gå med i NATO kommer inte som en överaskning för oss som rotar i maktens korridorer. Hon har inga planer på att låta folket vara med i ett sådant ödesbeslut för Sverige!


I denna länk finner du ett dokument jag skrev 2002, om Irakkriget på 90-talet. Det är omfattande men jag tror att du kan finna det intressant, med en hel del avslöjanden om makten som aldrig fick-fått komma fram i media.


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2