Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Jag vill börja detta datum med att tacka alla som reagerade på mitt mailutskick i går, till er i min sändlista. Redan efter några timmar hade jag fått över 100 e-brev från er, där alla undantagslöst bara hade beröm att ge och önskan om fortsatta inlägg på min hemsida, jag blir så stolt och mallig (he-he), tack för er reaktion! Så jag fortsätter att skriva här om det som jag anser är viktigt!


Vad händer i Sverige och världen just nu?

Alltid när det händer något som upptager medias totala tid, när inga andra nyheter sprids om världsläget än en enda händelse, då vet vi att något ska döljas! Nu är det inte längre covid-cirkusen som är viktigast, utan Ukrainakriget som upptager all medias förmedling, i varje land färgad av den egna nationens politiska grund, men samtidigt händer det massor i världen som vi inte får veta! Vad händer t ex med protesterna mot covid-pass i Kanada? Sitter nazistsympatisören Trudeau kvar vid makten?

Kriget i Ukraina är givetvis en händelse som vi alla måste förfäras av och nyheter om vad som händer där är viktigt att få belyst. Men vad händer samtidigt i världen, som vi inte får veta (vi måste räkna med att vissa regimer "passar på" att införa förändringar i det fördolda när ingen bevakning sker)?

I Sverige jobbar politikerna för fullt med att försöka instifta nya lagar bakom draperiet, lagar för att göra det enklare för "maktens folk" att ha total övervakning och kontroll av medborgarna.

Riksdagen väljer att se över våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter och kommer att besluta i höst om man med hjälp av smittskyddslagen kan begränsa människor från att resa och vistas på allmän plats. Hindra ovaccinerade tillträde till affärer samt rätt att med tvång hämta och medicinera människor de misstänker är smittbärare. Förslaget är ute på remiss.

Så agerar en fascistisk/nazistisk/kommunistisk/”socialistisk” stat…  Om detta larmas det inte i våra massmedia!

Man kan skriva ett remissyttrande till registrator gällande de nya tillkomna paragraferna FÖRE 15 MAJ 2022..

Se detta dokument.


I dessa dagar är Kriget i Ukraina det som upptager de flestas tankar och förfärliga bilder av bombade hus och gråtande barn i bakgrunden sätter sina spår i våra hjärnor!

Krav kommer nu allt tätare från allt fler nationer, om att skicka vapen till de stridande i Ukraina! Så även från Sverige, där både politiker och allmänheten i allt större grad kräver att vi ska förse Ukrainarna med svenska vapen, mest är det män som kräver detta, i mycket mindre grad kvinnor!

Flera nationer har redan tagit beslut om att förse dessa krigszoner med vapen, se denna länk.

Men hur tänker de som tror sig vara till hjälp genom att skicka mer vapen, är det deras tro att om folket i Ukraina har tillräckligt med vapen så

kommer de att vinna kriget och befria landet från inkräktaren?

Jag har svårt att tro att Ukraina kommer att "vinna kriget" mot den stora björnen (alla är ju förlorare i ett krig) och mer vapen kommer då bara att innebära att kriget drar ut på tiden, med allt fler dödade soldater och civila, samt allt mer förstörd bebyggelse mm för varje dygn!

Detta förstår även de politiker som nu vill skicka vapen, är det vad de vill?

Varför säger de inte detta i klartext? Varför får inte politikerna frågan från journalister, om de vill att det ska ske ett ökat blodbad i Ukraina?

Jag anser att det enda vi borde skicka är erfarna delegationer som har mandat att påverka makthavarna i de krigförande nationerna till att sitta ned vid förhandlingsbordet och där lösa problemet!


Hörde just på nyheterna 12.30 i P1, där en inringare fick spy sin galla över hur Putin kan få tränga in med sin krigsmakt i ett "demokratiskt land". Givetvis ingen rättning av journalisten om att de styrande i Ukraina inte är demokratiskt valda av folket, utan består av ett gäng nazister ditsatta av CIA och Israel m fl. Se min inlaga den 25:e!


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2