Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Det händer mycket nu! Nyhetsförmedlingen går på högvarv i alla media, men är allt som sprids sant? Knappast, det finns ingen tid som lögner och desinformatin sprids i stor omfattning som vid ett krig! Ändå har kriget i Ukraina pågått sedan 2014, i mer eller mindre omfattning under åren, men som nu eskalerat till ett fullskaligt krigstillstånd i hela Ukraina.

Våra politiker framför den ena snyfthistorien efter den andra i radio o tv, alla verkar vara helt överens i skuldfrågan, det är den onda Putin som är orsak till allt! Krigshysterin verkar inte ha några gränser, i program för allmänhetens information sprider våra skjutjärnsjournalister den ena skräckversionen efter den andra. Kommer Sverige snart att anfallas av Putin? Risken anses i media inte "vara överhängande", vilket medelsvensson tolkar som att ryssen snart är här!

Men om man nu inte tror på vår statskontrollerade media, utan förstår att det mesta är propaganda som sprids i syfte att endast göra Ryssland till bov och EU, NATO och USA till hjältar, vad göra då?

Givetvis kan jag inte ställa mig bakom att ett krig är ett måste, jag är klart emot varje form av krig och våld som dödar och lemlästar människor, men vi måste ha klart för oss att det finns orsaker till den uppkomna situationen! Om sådana orsaker får vi aldrig veta via de officiella kanalerna!

Det finns en hel del att sätta sig in i om bakgrunden till det som nu sker. Vi får inte glömma massakern på Majdan-torget i Kiev 2014! I denna länk finns lite bakgrund om vad som hände då, se DENNA LÄNK!

Det var då som USA, NATO och EU såg till att den demokratiskt valda regimen i Ukraina ersattes av nynazister. Det är dessa nynazister som styr landet som Putin nu vill ta bort.

Här en aktuell länk med innehåll om vad som hänt sedan kuppen 2014, se DENNA LÄNK!  

Här finns några fler länkar att titta på, som kanske ger en bakgrund till det som nu sker, inget av dessa länkars innehåll kommer vi att få presenterat via MSM, sådan information är totalt tabu!

Se DENNA LÄNK

Och DENNA LÄNK innehåller omfattande historiebakgrund om bl a det Khazariska folkets ursprung (från stora delar av nuvarande Ukraina)!

Foto från Internet som påstås visa några av segrarna efter 2014 års massaker på Majdan-torget. Märk väl, NATO-flaggan och Nazist-flaggan i bilden!

Till och med Sveriges Radio hade en artikel 2014 om att svenska nynazister åkte till Ukraina för att stötta sina nazistvänner där,

se DENNA LÄNK!


Finns Ukraina över huvud taget som nation? Frågan är berättigad! En av Rysslands mest kända advokater, Alexander Panin, påstås ha skrivit följande:

04/07/2014: FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon gjorde ett fantastiskt uttalande, vars distribution i ukrainska medier och internet är förbjuden. Konflikten mellan de två länderna diskuterades vid mötet i FN:s säkerhetsråd. Av detta drogs följande slutsats:

Ukraina har inte registrerat sina gränser sedan 1991-12-25. FN har inte registrerat Ukrainas gränser som en suverän stat.
Därför kan det antas att Ryssland inte begår några rättighetskränkningar i förhållande till Ukraina.
Enligt OSS-fördraget är Ukrainas territorium ett administrativt distrikt i
Sovjetunionen. Därför kan ingen klandras för separatism och tvångsändring av Ukrainas gränser.

Enligt internationell rätt har landet helt enkelt inga officiellt erkända gränser.
För att lösa detta problem måste Ukraina slutföra avgränsningen av gränserna mot grannländerna och få grannländernas, inklusive Rysslands, samtycke till deras gemensamma gräns. Det krävs att allt dokumenteras och undertecknas avtal med alla grannstater.

Europeiska unionen har utlovat sitt stöd till Ukraina i denna viktiga fråga och har beslutat att tillhandahålla allt tekniskt bistånd.
Men kommer Ryssland att underteckna ett gränsavtal med Ukraina? Nej, självklart inte!

Eftersom Ryssland är Sovjetunionens rättsliga efterträdare (detta bekräftas av internationella domstolars beslut om egendomstvister mellan fd Sovjetunionen och främmande länder), tillhör de länder där Ukraina, Vitryssland och Novorossiya ligger i Ryssland, och ingen har rätt att utan Rysslands medgivande förfoga över detta område.

I grund och botten, allt Ryssland nu behöver göra är att förklara att detta område är ryskt och att allt som händer i detta område är en intern angelägenhet för Ryssland.
Varje inblandning kommer att ses som en åtgärd mot Ryssland. På grundval av detta kan de annullera valet den 25 maj 2014 och göra vad folket vill!

Enligt Budapest Memorandum och andra avtal har Ukraina inga gränser. Staten Ukraina existerar inte (och har aldrig funnits!).

Alexander Panin

Här finns Alexander Panin, jag har ställt frågan om det är han som har skrivit ovanstående, men jag har ännu inte fått svar, så tag skrivelsen med en nypa salt t v. Intressant är den i alla fall!


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2