Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Dagens inlägg gäller det som påstås inte finns, men som vi vet sker detta nästan dagligen i vårt lufthav, nämligen spridning av det vi kallar chemtrails!

Spaniens regering medger (översätt till svenska vid behov) att de beordrat spridning av chemtrails från flygplan, något som myndigheter och "experter" bespottat som varande fantasier från oss "foliehattar"! I detta fall skedde detta för att bespruta befolkningen med biocider för att motverka pandemin, påstår man (men var det inte för att skada befolkningen ännu mer?).

Här en annan mer omfattande källa.

Men även 2015 medgav spanska regeringen att de godkände spridning av giftiga utsläpp från flygplan för att hindra regn, vilket skulle höja temperaturen så turismen skulle öka till Spanien:

"Den 19 maj 2015 meddelade parlamentsledamoten Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) i Europaparlamentet att fyra arbetare från statens meteorologiska byrå hade erkänt att Spanien sprutas helt från flygplan som sprider blydioxid genom atmosfären, silverjodid och kiselgur. Målet, enligt samma ledamot av Europaparlamentet, skulle vara att avvärja regnet och låta temperaturerna stiga, vilket skapar en somrig klimatmiljö för turism och samtidigt hjälper företag inom jordbrukssektorn."

Även NASA medger att de sprider chemtrails i övre lufthavet, detta för att skapa bättre radiokommunikation militärt, påstår de.

Vi ser detta med spridning av tjocka vita strimmor efter flygplan ske över vår del av Sverige nästan dagligen (V:a Götaland, troligen lika i stora delar av landet).

Jag mäter soleffekt nästan dagligen, detta för att se hur mycket spridningen av dessa vita tjocka strimmor efter flygplan ställer till med för oss som har solceller på våra tak eller i trädgårdar .

I våra trakter kan solinstrålningen vara upp till 1100 W/m2 om det är en verkligt klar himmel, inte ett moln och inte något lätt dis (ovanligt, men det förekommer).

När det varit en totalt molnfri himmel, men med många flygplan med kraftiga utsläpp på morgonen och förmiddagen och dessa strimmor ligger kvar och sprider sig så det blir en jämn oklar himmel mitt på dagen, så kan solinstrålningen minska till under 800W/m2. Det innebär alltså en minskning av instrålningen med 20-30% och solpanelerna lämnar då motsvarande effektminskning.

Här vurmar regeringar och myndigheter att vi ska klä våra tak och trädgårdar med solpaneler för att få fram så mycket el som bara är möjligt, med hjälp av solpaneler och vindkraft. Samtidigt sker en effektminskning från solpaneler på upp till 30% p g a dessa utsläpp från flyget, snacka om galenskap (vårt företag säljer bl a solpaneler, våra kunder blir upplysta om detta)! Inget om detta ska få framkomma till allmänhetens kännedom, media tiger!

Chemtrails från flygplan har förekommit i Sverige sedan år 2001. Jag har skrivit massor om detta i debattartiklar och insändare, som fick publiceras i början men sedan ca 2005 är totalt tabu. År 2008 fick jag klara bevis för att information om s k chemtrails inte får komma allmänheten till del, inga erkännanden om detta får förekomma i media.

Se detta dokument, där jag beskriver vad som hände när jag ville få fastställt att chemtrails förekommer i Sverige.

Sveriges regering har 2008 skrivit ett avtal med USA om att USA ska bestämma vad svenska folket ska få veta om svenska militära anläggningar och svenska militära göromål. USA bestämmer vad som ska ingå i sekretessbelagda kontrakt, det kan t ex vara en militär anläggning som råkar innehålla amerikanska komponenter eller teknik, eller om t ex spridning av chemtrails… om detta får inte svenska folket informeras.

 

”Svenska anläggningar med ett amerikanskt sekretessbelagt kontrakt

får enbart lämna ut information till allmänheten efter att ha fått ett skriftligt

förhandsgodkännande från den amerikanska säkerhetsskyddsmyndigheten

och i enlighet med sekretesslagen (Official Secrets Act).”

 

Här finns avtalet, läs och begrunda vad ”USA:s 51:a delstat” (Sverige) får göra eller inte….

 

Liknande avtal med andra nationer verkar inte finnas….

 

Men detta avtal påstås finnas….

Här en bildkavalkad om hur det ser ut i speciella flygplan, byggda för att

sprida chemtrails! Rulla neråt för visning av många flygplansbilder.

Vi följer SMHI:s prognoser dagligen! De kan prognostisera att det ska bli regn i massor flera dagar i förväg. Sedan upplever vi att det förekommer massiv besprutning med chemtrails och när dagarna som skulle bli mycket regniga inträffar så blir det inget regn (SMHI har oftast dagen innan regnet 

skulle komma ändrat på sin hemsida till att bli nästan inget regn alls).

Är det så att den torka vi upplever även denna sommar är framkallat av chemtrailspridningen? Är det meningen att vi ska drabbas av extrem torka så det ska bli matbrist och svält? Sker det i så fall för att uppfylla globalisternas önskan, ingår detta i Agenda 2030? Vem kan svara på det?

Det är framförallt två ämnen som har upptagit mycket av min tid på äldre dagar! De senaste 20 åren har chemtrails varit ett intressant ämne och under senaste 30 åren har trådlös teknik och hälsorisker varit ett mycket aktivt ämne för mig. Båda dessa ämnen har jag sammanställt till att vara en stor orsak till människors ohälsa, men framförallt när det gäller utrotningen av insekter och därmed fåglar, fjärilar, mygg, getingar, bin, humlor.... "När de pollinerande insekterna försvinner, sa Einstein, då har människan 4 år kvar att finnas på vår Jord!" Troligen har han rätt!

När det gäller insekter och djurliv (även växter) så är det ett faktum att den elektromagnetiska strålningen är en kraftig orsak till dess utrotning, se denna länk, men även människor skadas av denna konstgjorda strålning!

När det gäller chemtrails så är vi "foliehattar" helt säkra på att även dessa gifter bidrager och förstärker samma skador!

Kalle H. 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2