Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Islamister är den politiska sekt som har vällt in i Sverige de senaste åren och är en majoritet av de muslimer som finns här. Alla muslimer är alltså inte islamister i ordets bemärkelse, men många är det, man kan kalla dem för radikala muslimer! Islamisterna har en enda orsak till att vara här, de vill och ska ta över vårt land, om så med våld! De ska införa sharialagar och de accepterar inte svenska lagar!

I en nyligen utförd enkät svarade 30 av de 31 moskéer som finns i Sverige att de inte accepterar svensk lag och yttrandefrihet! Varför i helvete reagerar inte svenska politiker i riksdag och regering? Självklart ska moskéer rivas, islamisterna kastas ut ur Sverige och islam förbjudas som sekt och religion här!

Se denna länk!

Sharialagar finns inte samlade i någon lagbok, det är upp till immamer och korantroende att tolka Koranen och Sunna och fastställa dessa lagar efter tycke och smak. Muslimernas gud, Mohammed, har inte nedtecknat några sharialagar, utan dessa är helt en skapelse av godtycke hos ledarna för denna sekt! De tolkar Koranen och Muhammeds Sunna och skapar därefter dessa sharialagar godtyckligt!

Vilka följer sharialagar?

I Saudiarabien, Pakistan och Iran utgör sharia den enda lagen. Det som framförallt skiljer den religiösa lagen från de sekulära (offentliga) lagarna är lagstiftaren. Sharia är enligt Guds lag. Den anses av muslimer vara fri från mänsklig egoism och i alla stycken ofelbar och rättvis.

Tycker vi i Sverige att det är ofelbart och rättvist att muslimer kastar ut sina döttrar från höghusens balkonger, för att de tittat på en svensk kille? Tycker vi att unga muslimska män i grupp ska få våldta svenska flickor, utan att de straffas, eller att de t o m ska få ekonomisk ersättning för detta?

Dessa muslimer har ingenting med och i Sverige att göra, därför måste vi med lagstöd kunna kasta ut de muslimer som missbrukar vår demokrati och lagar, med våld! De ska inte vara här!

 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2