Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


5G

Den senaste trådlösa tekniken, som nu från år 2020 byggs upp över hela Jorden och även ska sända från satelliter, kallas 5G, femte generationens mobilsystem. Vänta bara, snart kommer 6G, och 7G…

Tekniken innebär trådlös överföring av data med en hastighet som är vida högre än tidigare teknik (3G, 4G). För högre datahastighet krävs större bandbredd, men denna bandbredd kan inte erhållas på lägre frekvenser, det finns inte plats, därför arbetar 5G på mycket högre bärfrekvenser.

Man anger att denna teknik är ett måste, för att t ex sköta alla självkörande bilar som inom kort ska trafikera våra vägar och gator. 5G ska kopplas ihop med AI, artificiell intelligens, så att man med teknikens hjälp kan sköta allt som människor tidigare skötte. Robotar ska alltså överta det mesta som människor tidigare hanterade. Och denna hantering ska alltid ske med trådlös teknik. Ingen förklarar varför bilar ska köra själva, eller varför människor är överflödiga i vår tillvaro! Ska vi bara acceptera att psykiskt förstörda personer (de måste vara sjuka som kan fastställa sådant leverne för oss alla, utan att vi får vara med i besluten) ska få bestämma vår framtid?


Så här skriver Telia om 5G:

                              VAD ÄR 5G?

5G är nästa generations mobilnät och är resultatet av flera olika tekniska avancemang. Vi får till exempel ny antennteknik och högre frekvenser som gör att vi kan skicka fler och större datapaket. Vi har även blivit bättre på att hantera datainformation eftersom nya och bättre algoritmer har utvecklats. Dessutom blir den tekniska utrustningen, som mobiltelefoner, allt bättre. 5G är helt enkelt resultatet av den tekniska utvecklingen och innovativt tänkande. Förenklat så kan man säga att bandbredd, hastighet och allt vi i dag använder dagens 4G-nät till, kommer bli ännu bättre.

Det i sin tur ger oss nya förutsättningar och möjligheter för företagande, för viktiga samhällsfunktioner och för det vi gör på vår fritid. Det kan handla om fjärrstyrda och självgående fordon, automatiserade processer och tjänster, distanssjukvård, nya och bättre streamingtjänster eller helt nya spel- och underhållningsupplevelser i mobila enheter. Det är just det som gör 5G unikt – väldigt många saker och tjänster får plats i samma mobilnät utan att kvaliteten i uppkopplingen påverkas.

Telia var först med att lansera 4G, och vi vet att ett säkert och pålitligt nät är kärnan i det smarta, hållbara och attraktiva samhället. 5G ersätter inte 4G – vi fortsätter att utveckla Folknätet med den nya tekniken.

Men redan under 2016 samarbetade vi med Ericsson för att utveckla och testa framtidens 5G-nät. I december 2018 startade vi tillsammans Sveriges första 5G-nät, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Den här 5G-tekniken använder man nu på många håll inom forskning och industri. 


 

Att 5G ger Telia (och andra operatörer och tillverkare) ökade möjligheter till ökade vinster, det förstår vi, men har vi bett om att få denna teknik? Har någon frågat dig om du önskar ett allt mer stressigt uppkopplat leverne? Har någon frågat dig om du vill utsätta din kropp för en allt mer ”strålande tillvaro”, som kanske kommer att innebära allvarlig sjukdom och för tidig död? Den vanliga medborgaren får aldrig vara med vid beslut om en markant förändrad livstillvaro för alla, det är alltid någon/några andra som bestämmer!

 

Här en bild över skillnaden i datahastighet och använda bärfrekvenser med olika tekniker.

Vad är skillnaden mellan 3G, 4G och 5G?

 

Meningen med denna ökande datahastighet är att du ska bli imponerad och förstå hur viktigt det är att du kan ladda (streama) ner en långfilm till din dator på bara några sekunder, det som tidigare tog 5 minuter.

 

Men vad som inte sägs om 5G är den verkliga orsaken! Nämligen att 5G ska bli övervakningssamhällets redskap nummer ett, att 5G ska användas till den totala övervakningen av individen, alltså av dig och mig. Förutsättningen är att du har en smart mobil och med den indoktrinering som hittills varit när det gäller att få människor att köpa och använda smarta mobiler så är befolkningen nu så fostrade att ingen (utom jag, som inte haft en mobil sedan 1992) kommer att sluta använda mobilen, trots att alla efter 5G-införandet måste köpa en ny mobil (de äldre kan inte fungera i nya 5G-nätet). Den verkliga makten skulle aldrig satsa på ett så skadligt system, om det inte vore för ett större syfte än t ex pratande kylskåp!

 

Indoktrineringen är nu så stor att den stora massan inom allmänheten tror att om de inte medverkar i sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter…) så finns dom inte. Men att dessa sociala medier har tillkommit som en enkel metod att kartlägga allmänheten och deras göromål (den stora allmänheten avslöjar allt om sig själva på dessa siter, SÄPO och andra säkerhetsmyndigheter behöver inte själva efterforska om det kan finnas risker inom befolkningen, t ex terrorister, kriminella, eller bara personer som är emot gällande statsskick…..allt blir serverat).

Om du dessutom använder din smarta mobil flitigt (troligen alltid igång) så blir du totalt kartlagd var du befinner dig, vid vilken tid och datum, om du desssutom pratar med någon i mobilen eller SMS:ar så blir även detta kartlagt hos operatörerna, alltså vem du har kontakt med och när. Likaså om du använder mobilen för betalning eller överföring av pengar, allt kartläggs om dig! Alla dessa data har polis och myndigheter möjlighet att tillgå vid behov och vid ett framtida ändrat statsskick kan dessa data användas emot dig, även om du aldrig haft något att dölja!

Jag har aldrig varit med i Facebook eller andra sociala medier, och jag kommer aldrig att vara det heller! Jag har ingen mobil, jag har inget eget kontokort, jag tar ut pengar i automaten med frugans kort när jag får pension och jag och frugan betalar alltid med kontanter där det går. Där det inte går så slipper de våra pengar, vi handlar inte där. Tänk om alla förstod vilken makt vi har, om vi bara utnyttjar den! Tänk på att det kontantlösa samhället är den verkliga maktens önskedröm, den håller nu på att gå i uppfyllelse, tack vare kontokort och mobiler, använd kontanter överallt där du kan!

 

När detta skrives, 4:e mars 2020, så pågår förbetalning för Samsungs kommande 5G-mobil och folk står i kö för att få boka en sådan. När de första 5G-mobilerna släpps för allmänheten så kommer vi att få se folk uppradade på trottoarerna framför telekombutiker i sovsäckar flera dygn innan lanseringen, detta för att få vara först! Vilken galenskap, inga av de larmrapporter jag presenterar har den minsta påverkan på människors beslut i denna sak! Hur är det möjligt?


Följande är hämtad från https://www.globalresearch.ca/wireless-radiation-stop-the-5g-network-on-earth-and-in-space-devastating-impacts-on-health-and-the-environment/5665066: Publicerad 11 mars 2019

Framställning: 26 000 forskare motsätter sig 5G utrullning

Oro över den kommande lanseringen av 5G-teknik har väckt en massframställning med krav på ändring av säkerhetsnivåer gällande radiofrekvent strålning, undertecknat av tusentals forskare och närstående yrkesverksamma.

 

Forskaren Arthur Firstenberg skriver:

Stoppa 5G-nätverket på jorden och i rymden, förödande effekter på hälsa och miljön!

 

Till FN, WHO, EU, Europarådet och alla nationers regeringar

Vi undertecknade forskare, läkare, miljöorganisationer och medborgare från (__) länder kräver brådskande stopp för utbyggnaden av det 5G (femte generationens) trådlösa nätverk, inklusive 5G från rymdsatelliter. 5G kommer att massivt öka exponeringen för radiofrekvensstrålning ovanpå de 2G-, 3G- och 4G-nätverk som redan finns på plats. RF-strålning har visat sig vara skadligt för människor och miljö. Utplaceringen av 5G utgör ett experiment på mänskligheten och miljön som definieras som ett brott enligt internationell rätt.

 

Sammanfattning

Telekommunikationsföretag över hela världen, med stöd av regeringar, är redo att inom de kommande två åren lansera femte generationens trådlösa nätverk (5G). Detta är avsett att leverera det som erkänns vara en aldrig tidigare skådad samhällsförändring på global skala. Vi kommer att ha "smarta" hem, "smarta" företag, "smarta" motorvägar, "smarta" städer och självkörande bilar. Praktiskt taget allt vi äger och köper, från kylskåp och tvättmaskiner till mjölkkartonger, hårborstar och spädbarnsblöjor, kommer att innehålla antenner och mikrochips och kommer att anslutas trådlöst till Internet. Varje människa på jorden har omedelbar tillgång till superhög hastighet och låg latenskommunikation från alla punkter på planeten, även i regnskogar, mitt i havet och Antarktis.

 

Det som inte är allmänt erkänt är att detta också kommer att resultera i en enastående miljöförändring på global nivå. Den planerade tätheten för radiofrekvenssändare är omöjligt att föreställa sig. Förutom miljoner nya 5G-basstationer på jorden och 20 000 nya satelliter i rymden, kommer 200 miljarder överförande föremål, enligt uppskattningar, att vara en del av Internet of Things till 2020, och miljarder objekt några år senare. Kommersiella 5G vid lägre frekvenser och långsammare hastigheter distribuerades i Qatar, Finland och Estland i mitten av 2018. Utrullningen av 5G vid extremt höga (millimetervåg) frekvenser planerades börja i slutet av 2018.

 

Trots det utbredda förnekandet är bevisen på att radiofrekvensstrålning (RF) är livsskadlig redan överväldigande. De ackumulerade kliniska bevisen på sjuka och skadade människor, experimentella bevis på skador på DNA, celler och organsystem i en mängd olika växter och djur och epidemiologiska bevis på att de viktigaste sjukdomarna i modern civilisation - cancer, hjärtsjukdomar och diabetes - är till stor del orsakade av elektromagnetisk förorening, utgör en litteraturbas för över 10 000 publicerade studier.

 

Om telekommunikationsindustrins planer för 5G kommer att realiseras kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år, till nivåer av RF-strålning som är tiotals till hundratals gånger större än vad som finns idag, utan möjlighet att fly någonstans på planeten. Dessa 5G-planer hotar att orsaka allvarliga, irreversibla effekter på människor och permanent skada på alla jordens ekosystem. Omedelbara åtgärder måste vidtas för att skydda mänskligheten och miljön, genom etiska krav och internationella avtal.

5G kommer att resultera i en enorm ökning av oundviklig, ofrivillig exponering för trådlös strålning!

 

Markbaserad 5G

För att överföra de enorma mängder data som krävs för Internet of Things (IoT) kommer 5G-teknik, när den är fullständigt distribuerad, att använda millimetervågor, som dåligt överförs genom fast material. Detta kommer att kräva att varje operatör installerar basstationer var 100: e meter i alla stadsområden i världen. Till skillnad från tidigare generationer av trådlös teknologi, där en enda antenn sänder över ett brett område, kommer 5G-basstationer och 5G-enheter att ha flera antenner arrangerade i "fasade matriser" som arbetar tillsammans för att avge fokuserad, styrbar, laserliknande stråk som spårar varandra.

 

Varje 5G-telefon kommer att innehålla dussintals små antenner som alla arbetar tillsammans för att spåra och rikta en smal fokuserad stråle mot närmaste celltorn. USA: s federala kommunikationskommission (FCC) har antagit regler som tillåter att strålarnas effektiva effekt är så mycket som 20 watt, tio gånger kraftfullare än de nivåer som är tillåtna för nuvarande telefoner.

Varje 5G-basstation kommer att innehålla hundratals eller tusentals antenner som riktar flera laserliknande strålar samtidigt mot alla mobiltelefoner och användarenheter i dess serviceområde. Denna teknik kallas "multipla ingångar - flera utgångar" eller MIMO. FCC-reglerna möjliggör att den effektiva utstrålade effekten hos en 5G-basstations stråk är så mycket som 30 000 watt per 100 MHz spektrum, eller motsvarande 300 000 watt per GHz spektrum, tiotals till hundratals gånger kraftigare än de nivåer som är tillåtna för nuvarande basstationer.

Rymdbaserad 5G

Åtminstone fem företag föreslår att tillhandahålla 5G från rymden via 20 000 satelliter i låg- och medelhög jordbana som täcker jorden med kraftfulla, fokuserade, styrbara stråk. Varje satellit avger millimetervågor med en effektiv utstrålad effekt på upp till 5 miljoner Watt från tusentals antenner arrangerade i en fasad grupp. Även om energin som når marken från satelliter kommer att vara mindre än från jordbaserade antenner, kommer den att bestråla områden på jorden som inte nås av andra sändare och kommer att komplettera markbaserade 5G-sändningar från miljarder IoT-objekt (IoT = Internet of Things). Ännu viktigare är att satelliterna kommer att ligga i jordens magnetosfär, vilket utövar ett betydande inflytande över atmosfärens elektriska egenskaper. Förändring av jordens elektromagnetiska miljö kan vara ett ännu större livshot än strålningen från markbaserade antenner (se nedan).

(Gå till Global Research för att läsa hela artikeln, länk ovan).                                              


20 000 satelliter för 5G som ska lanseras, skickar          fokuserade strålar av intensiv mikrovågsstrålning över hela Jorden                                                                        

av John P. Thomas,  Health Impact News    


5G trådlös Internet-tjänst satellitsignal 3d illustration 

 

Allmänhetens uppmärksamhet kring 5G har varit inriktad på telekomföretagens planer på att installera miljoner små celltorn på elnätstolpar, på offentliga byggnader och skolor, på busshållplatser, i offentliga parker och var som helst de vill ha i nationalparker och på federalt ägda mark. I lokala stadssamhällen ska det finnas ett celltorn ungefär var 200:e m längs varje gata.

 

Så illa som dessa små celltorn kan tyckas med tanke på konstant exponering för radiofrekvensstrålning (RF) i närheten av källan, kanske en ännu mer oroväckande möjlighet är att stråla mikrovågor i millimeter längd på jorden från tusentals nya kommunikationssatelliter.

FCC gav godkännande till SpaceX den 29 mars 2018 för att starta 4 425 satelliter i låg omloppsbana runt jorden.

Det totala antalet satelliter som förväntas läggas i låg och hög bana av flera företag kommer att vara 20 000.

 

5G kommer att använda fasade arrayantenner för att skjuta mikrovågsstrålar på mobiltelefoner

Dessa satelliter använder samma typ av fasade antenner som kommer att användas av de markbaserade 5G-systemen. Detta innebär att de kommer att skicka tätt fokuserade strålar med intensiv mikrovågsstrålning mot varje specifik 5G-enhet som finns på jorden och varje enhet kommer att skicka en mikrovågsstråle tillbaka till satelliten.

Tidigare generationer av RF-mobilkommunikation använde stora antenner för  att skicka ett fält av strålning i alla riktningar. De lägre frekvenserna som de  använde och den breda distributionen av mikrovågor begränsade antalet        mobila enheter som kunde anslutas genom ett enskilt högt torn. 

​Mikrovågorna med mycket kortare längd som används för 5G gör det möjligt att använda små fasade antenner för att skicka och ta emot signaler. Fasade arrayantenner består av kluster av hundratals små antenner som arbetar tillsammans för att skjuta en stråle av energi på ett mål precis som en kula. Ett kluster av dessa små antenner kan arrangeras i en matris på 10 cm2. Strålarna av mikrovågor som de producerar kommer att vara tillräckligt starka för att passera genom väggar och mänskliga kroppar. Om de inte var tillräckligt starka för att göra detta, måste alla med en 5G-smartphone stå utomhus när de använder enheterna.

Varje 5G-produkt kommer också att ha flera fasade antenner som kommer att användas för att skapa en kraftfull mikrovågsstråle tillbaka till 5G-basenheterna monterade på t ex elstolpar eller mot en specifik satellit i rymden. Dessa strålar kommer också att behöva vara tillräckligt starka för att passera genom väggar och mänskligt kött, såsom en hand eller ett huvud för att nå den avsedda destinationen. Detta betyder att om du befinner dig på en fullsatt plats, till exempel en flygplats eller på ett tåg, kommer det att finnas hundratals om inte tusentals osynliga strålar som löper genom miljön med ljusets hastighet. När människor rör sig i den miljön kommer deras kroppar att penetreras av många strålar när de går eller när andra går runt dem med sina 5G-smartphones. 

5G-telefoner kommer att vara mycket kraftfullare än tidigare telefoner

Den effektiva utstrålade kraften hos 5G-fasade antenner i telefoner kommer att vara tio gånger kraftigare än 4G-telefoner. Ingen kommer att vara fri från exponering. Dessutom kommer 5G-mikrovågsstrålning att tas emot och skickas från ny datorutrustning, hushållsapparater och bilar. Stationär utrustning som Wi-Fi-nav i hem och kontor får använda mikrovågsstrålar som är 15 gånger starkare (300 watt) än signalerna från 5G-telefoner eller 150 gånger starkare än 4G-telefoner. 

Varför är 5G så mycket farligare än tidigare mikrovågskommunikationssystem? 

Arthur Firstenberg, författare, forskare och förespråkare för att begränsa RF-exponering från miljön, förklarar analysen av 5G-strålning, som publicerades i Microwave News 2002. Han uttalade:

”När ett vanligt elektromagnetiskt fält kommer in i kroppen orsakar det laddningar att röra sig och strömmar flyter.

Men när extremt korta elektromagnetiska pulser kommer in i kroppen [5G], händer något annat: själva de rörliga laddningarna blir små antenner som återstrålar det elektromagnetiska fältet och skickar det djupare in i kroppen.

Dessa omstrålade vågor kallas Brillouin-föregångare. De blir betydelsefulla när antingen kraften eller fasen av vågorna ändras tillräckligt snabbt. 5G kommer förmodligen att uppfylla båda kraven. Detta innebär att den försäkran vi får - att dessa millimetervågor är för korta för att tränga långt in i kroppen - inte är sanna.”

 

5G-satelliter kommer att fylla himlen

Dessa är de företag som har de största planerna för att distribuera satelliter:

SpaceX: 12 000 satelliter

OneWeb: 4560 satelliter 

Boeing: 2 956 satelliter

Spire Global: 972 satelliter

 

Arthur Firstenberg beskriver planerna för företag som vill använda 5G-teknik. Han hävdar: 

Honeywell har redan skrivit ett samförståndsavtal för att bli OneWebs första stora kund - de planerar att tillhandahålla höghastighets Wi-Fi på affärs-, kommersiella och militära flygplan över hela världen.

SpaceX skulle vilja ge motsvarande 5G till varje person på planeten.

 

Markbaserad 5G-implementering

Markbaserade 5G-system implementeras redan i dussintals större städer just nu. Planer godkänns av hundratals andra städer, vilket möjliggör implementering under 2019 och därefter.

Städer har inte rätten att "säga nej" till 5G. FCC-förordningarna (motsvarar PTS) förhindrar städer från att göra invändningar på grund av hälsoproblem - de kan bara tala om frågor om estetik och den praktiska frågan om placering av utrustning. De är skyldiga att "säga ja", och de borde göra det snabbt, annars kommer telekomföretag hota dem med rättsliga åtgärder för att hindra sina planer.

 

Satellitbaserad 5G-implementering

De första två 5G-testsatelliterna lanserades av SpaceX i februari 2018. Hundratals andra satelliter förväntas lanseras 2019. Hela uppsättningen av 20 000 satelliter kan sättas i omloppsbana under de kommande två åren.

För att sätta detta i perspektiv, från september 2017 fanns det 1 738 operativa satelliter i omloppsbana runt jorden. Detta innebär att antalet satelliter kommer att vara 11 gånger fler än det nuvarande antalet.

 

Miljökatastrof från raketer som skickar upp satelliter

Raketbränsle är mycket förstörande för jordens ozonlager som skyddar oss från de hårda effekterna av strålning från solen. Under 2017 fanns det 90 raketförsök över hela världen.

Raketerna som använder fast bränsle producerar massiv ozonutarmning. Medan raketer som använder flytande bränsle (fotogen) förstör mindre ozon, släpper de ut enorma mängder svart sot i luften, särskilt på höga höjder. 

 

Om antalet årliga raketutskjutningar ökar med 10 eller fler gånger, vilket sannolikt är under de planer som dessa företag har gjort, tyder datormodeller på att kombinationen av ozonnedbrytning och frigöring av svart sot kan ge en 3-graders uppvärmningseffekt över Antarktis och minska ozon i världens atmosfär med 4%.

 

Även om det kommer att vara möjligt för en enda raket att sätta flera satelliter i omloppsbana, talar vi fortfarande om en 10 eller 20 gånger ökad miljöskada jämfört med vad som produceras idag.

5G-satelliterna har en relativt kort livslängd, kanske bara 5 år, vilket innebär att det kommer att finnas ett stort antal raketuppskjutningar, inte bara under de närmaste åren, utan varje år under överskådlig framtid.

 

Kvicksilverbaserat raketbränsle kan sprida neurotoxiner över jorden 

Lika dåligt som flytande och fast raketbränsle kommer att vara för miljön, utvecklar Apollo Fusion ett kvicksilverbaserat framdrivningssystem för utskjutning av raketer.

Dessa jonframdrivningsraketmotorer använder kraftfulla magneter för att skjuta bort små laddade partiklar i höga hastigheter, vilket genererar drivkraft. NASA experimenterade med framställning av kvicksilverjoner på 1960-talet, men övergav forskningen. Kvicksilver är ett extremt starkt neurotoxin som är skadligt för alla livsformer, särskilt människor. Riskerna för en miljökatastrof är monumentala, för om det fanns ett funktionsfel och en av dessa motorer exploderade skulle mycket giftigt kvicksilver spridas genom atmosfären och över jorden.

 

Alla samtal från telekomföretag om att 5G är ett universalmedel för miljöskydd och energibesparing är ganska löjligt när vi tänker på miljöskadorna som kommer att skapas av någon av raketmotorerna de väljer att använda för att transportera upp sina satelliter. 

 

Rymdskrot kommer att förorena jorden

Varje satellit har storleken på ett litet kylskåp och väger ungefär 400 kg. Med en livslängd på endast 5 år betyder det att det kommer att finnas en enorm mängd rymdskräp som kretsar runt jorden. Så småningom kommer alla dessa satelliter att falla ner till jorden och kommer att brinna upp när de kommer in i jordens atmosfär.

Alla farliga ämnen i satelliterna släpps då ut i luften och svävar ner till marken som damm eller i regndroppar.

 

Telekomföretag skapar en världsomfattande katastrof i namnet av teknologisk utveckling 

5G marknadsförs som nästa stora undret i planen att utveckla teknik för att skapa smarta städer där allt och alla är direkt anslutna i realtid utan fördröjningar eller förlorade signaler. Naturligtvis kommer det att finnas många och stora kostnader, som drabbar oss alla. 

Alla kommer att bestrålas med millimetervågor, icke-joniserande strålning dygnet runt med helt okända hälsoeffekter.

Studier som är utformade för att undersöka skada från 5G kommer att slutföras många år efter att 5G-systemen på marken och i rymden är fullt implementerade. Vid den tidpunkten är det mycket osannolikt att telekomföretagen skulle demontera sina system även om det visas att deras teknik orsakar cancer och andra sjukdomar. De skulle bara förneka riskerna.

 

De kommer att berätta för oss att vetenskapen om risker avgjordes för decennier sedan. De kommer att berätta för oss att bevis som kopplar 5G till cancer och andra sjukdomar bara är en konspirationsteori som bara några få tror på.

Miljontals människor kommer att drabbas av strålningsexponering med symtom som huvudvärk, svaghet, hjärndimma, nedsatt förmåga att lära sig och resonera, bröstsmärta och många andra symtom som kommer att förbrylla de flesta konventionella läkare.

 

Det går inte att gömma sig från 5G-strålning

Idag är det möjligt att bo på en plats som har minskad exponeringen för mikrovågsstrålning. Detta åstadkoms genom att välja ett bostadsområde som är långt borta från mobiltelefontorn.

Men inom en snar framtid spelar det ingen roll var vi bor, för 5G kommer att bestråla oss var vi än befinner oss.

 

Kommuner kan inte säga nej till 5G-implementering

FCC-förordningarna (i vårt fall, ICNIRP- och myndighetsregler) har strukturerats på ett sådant sätt att lokala kommuner inte kan hindra telekomföretag från att installera 5G. De är särskilt förbjudna att försöka försena eller stoppa 5G-implementering på grund av hälsoproblem. Deras enda väg är att försöka göra det markbaserade 5G-systemet något mer estetiskt trevligt.

Baserat på vad som har hänt runt om i landet, sopar telekomföretag bort lokalt motstånd och får godkännande för sina 5G-system i snabb följd.

 

Kan 5G-implementering stoppas?

Så långt jag kan säga, är det enda sättet att 5G kommer att stoppas genom kongressåtgärder vid denna tidpunkt (riksdag- och regeringsåtgärder i vårt fall). Om tillräckligt många människor tar kontakt med sina valda politiker, kan kanske 5G sättas på medan studier görs för att undersöka de verkliga hälsoriskerna. 

Telekominvesteringar i 5G har varit enorma. De planerar fullt genomförande på marken och i rymden under de närmast kommande åren. Tiden att invända borde vara nu och inte efter att hundratusentals människor har blivit sjuka.

 

Så långt Aurtur Firstenberg.


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2