Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Var rädd om dig, utsätt dig inte för mer strålning från trådlösa tekniker än du absolut måste!

 

Maxicom AB har i tidigt skede (sedan mitten av 1990-talet) tagit hälsorisker med den elektromagnetiska strålningen på stort allvar och sett möjligheter att med specifika produkter minska på strålningens skadeverkan. Vi har därför varit föregångare på telekommarknaden med produkter som på olika vis sänker risknivån för t ex en mobilanvändare.

 

"MaxiSafe" var en sådan produkt, en bärbar handsfree med luftslang som ljudledare till örat, som vi på Maxicom AB utvecklade och lanserade redan år 2000. Vår senaste variant av MaxiSafe var i stereoutförande, med dubbla luftslangar. En luftslang kan inte leda strålning. Reduktionen av strålningen till huvudet var med MaxiSafe ca 98 procent, jämfört med att hålla mobilen direkt mot örat.

 

För att minska skaderisken för andra organ i kroppen (njurar, lever, testiklar, äggstockar...) ska mobilen alltid hållas ut så långt från kroppen som möjligt vid samtal. Tillsammans med MaxiSafe handsfree hade man då minskat skadeverkan på den egna kroppen i möjligaste mån.

Tyvärr har vi inte fått tillverkaren att lyda vårt krav på bättre kvalitet på denna produkt, vi har därför tvingats att upphöra med försäljningen av MaxiSafe handsfree. På Internet finner du numera många tillverkare av liknade handsfree, sök på "Air tube handsfree".

Det näst bästa är att vid samtal anväda mobilen i högtalarläge, ca 30 cm framför munnen. Tänk på att minimera samtalstiden, aldrig mer än max 3 minuter och därefter minst 15 minuters paus. Det allra bästa är att inte använda en mobil eller läsplatta alls!

 

Man kan använda en "Hubb" som förlänger USB-uttaget på din dator med upp till 15 meter. Använd aldrig en USB-Dongel (en 3G telefon utan knappar och display) som du ska sätta i ett USB-uttag på datorn för att kunna surfa via 3G-nätet. Närheten till dig om den sitter direkt i datorn gör att strålningen kan bli mycket kraftig. För att minska strålningen så ska denna "3G-dongel" placeras så långt ifrån datorn som möjligt. Att bara förlänga USB-uttaget med en kabel är oftast inte möjligt, förlusterna i kabeln blir för stora, så datahastigheten kan bli väldigt långsam. Det är detta som denna Hubb kompenserar och du kan alltså placera 3G-Dongeln på bertyggande avstånd för lägre strålning.

 

Många tycker att det är besvärligt att spika kabel från rum till rum, när de ska ersätta trådlös teknik i hemmet med trådbunden teknik mellan t ex router och dator, eller från router till TV:n. Men du behöver inte spika någon kabel, använd elsystemet i bostaden som databärare. Överallt där det finns ett nätuttag kan du också få Internet eller TV. Sätt en "PowerLine adapter" vid routern och en likadan adapter vid varje dator - tv, så slipper du spika kabel, se denna länk. (Denna adapter kallas även "Home-Plug").

Andra åtgärder.

Om man vill skärma av sitt boende, för att kunna leva någorlunda strålningsfritt i sitt hem, så finns många möjligheter. Man kan t ex måla väggar, golv och tak med speciell EMF-färg som effektivt stoppar strålning från trådlösa tekniker (lämpligt på vägg som ligger åt det håll en basstation finns, eller mot grannen som har en massa trådlösa produkter). Efter målningen med denna färg, som är svart, är det lämpligt att måla över med annan färg eller tapetsera.

Det finns tyger att sy gardiner av för att täcka fönster, eller för att göra en sovalkov av, eller för att sy in som foder i kläder, "Swiss-Shield" är ett fabrikat. Det finns film att klistra på fönster, typ solfilm, det finns gipsskivor med ena sidan belagd med aluminiumfolie, vanlig ugnsfolie i aluminium går också bra att skärma av med eller ett mycket finmaskigt metallnät.

Men det viktigaste av allt är att man ska inte göra något av ovanstående utan att först ha gjort noggranna mätningar av strålningsnivåer i bostaden. Man mäter och antecknar nivåer först, på många platser i rummen, sedan gör man en åtgärd, t ex någon av ovan angivna, och därefter gör man om mätningen på exakt samma ställen som tidigare. Har nivåerna gått ner till acceptabla värden så kanske åtgärden räcker, om inte så går man vidare med nästa åtgärd tills man når lämpligt värde. Det är särskilt viktigt att man har låga värden i sovrummet. För en frisk person rekommenderar vi att man inte ska ha över 10 µW/m² i strålningstäthet, på platser där man befinner sig långa stunder (i sängen, kontoret, skolsalen...), helst lägre.

Lämpligt instrument för detta ändamål är ED88TPlus, se "Mätinstrument".

Tänk också på att om man skärmar av mot utifrån kommande strålning så skärmar man också in inifrån kommande strålning, en mobil kanske inte fungerar längre i bostaden.

Varning för bluffmakare!

Det förekommer diverse "hokus-pokus" produkter som alla påstås vara effektiva mot strålning och dess risker, t ex amuletter av kristall att hänga i halskedja, plastbitar att klistra på elmätartavlan för att "ta bort" skadlig strålning från elnätet, stenar att ha i fickan och klisterlappar att sätta på mobilens batteri mm. Alla har de egenskaper som bygger på tro, har ingenting med vetenskap att göra och dessa "prylar" kan inte påvisa någon som helst förändring av den skadliga strålningen, vid mättester. Om de har några andra egenskaper vet jag ej.  

I denna länk kan du se en mailväxling mellan mig och en person som skulle börja sälja sånt skräp. Du finner där information om ett antal sådana "Hokus-Pokus" prylar. Låt dig inte luras....

Och i denna länk finner du en mailväxling med en person som litade på att ett mobilskal i aluminium skulle vara lösningen på strålningsproblemet, eftersom tillverkaren påstod att skalet reducerade strålningen med mellan 70 till 99 procent. Så lurad han blev...

 


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2