Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Strålningsmätning i en gymnasieskola 2012-05-03

Stråningsmätningen utfördes med mätaren Cornet ED75.

Alla värden anges i mikrowatt per kvadratmeter (μW/m²).

Min åsikt (också åsikt från allt fler forskare och läkare) är att strålningsnivån på platser man befinner sig långa stunder drastiskt måste sänkas till nivåer som inte skadar, de nivåer som människor utsätts för i t ex skolor (och i hemmen och på jobbet) är alldeles för höga, vilket också visar sig i elever och lärares hälsa.

En absolut övre gräns på 10 μW/m² från trådlösa tekniker med komplext innehåll (modulation) är mitt krav, på platser människor befinner sig långa tider och det gäller för friska människor, men hur ser verkligheten ut i en skola (siffror anger strålningstäthet i mikrowatt per kvadratmeter)?

I biologisal, främre delen mot katedern = 20 – 200

I biologisal, bakre delen (närmare en router) = 1000 - 1200

Matsal, mättes på många platser = 3 – 155

Bibliotek = 2 – 12640

I en huvudkorridor (där elever sitter på bänkar invid vägg) = 71100

Vid elevskåpen = 1 – 1827

Som synes ganska mycket högre värden än den gräns jag skulle kunna acceptera.

De forskare som samlades i strålningsmöte i norska Seletun 2009 kom fram till ett nytt rekommenderat maxgränsvärde på 170 μW/m², vilket även det överstigs med råge i en vanlig gymnasieskola.

Vid ca 450 μW/m² har Salfordgruppen i Lund konstaterat öppning av blod-hjärnbarriären hos råttor.

Forskarna bakom BioInitiativ Report 2012 konstaterade att forskningen nu kan påvisa cellpåverkan redan från nivån 30 µW/m² och uppåt och kräver därför att ett nytt gränsvärde med 10 ggr marginal sätts, alltså gränsvärdet bör vara 3 µW/m² (SSM anger ett referensvärde på 10 miljoner µW/m² som "säker gräns", vilket bara är en eftergift åt industrin och militären).

I Sverige bygger man ut trådlösa nätverk i skolor, på arbetsplatser och i hemmen i expressfart, hur är det möjligt att detta kan få fortgå?

I svenska skolor inför man alltså trådlösa nätverk, i Frankrike tar man bort dessa från förskolor och daghem, för att man förstått att de skadar barnen. I svenska skolor kräver lärare, elever och föräldrar att barnen ska få datorer eller läsplattor, i Kanada kräver föräldrar och lärare att man tar bort dessa från barnens miljö, på grund av riskerna.

Var finns ansvaret hos den vuxna befolkningen och framförallt, vad är det för myndighetspersoner som ser och förstår (?) detta vansinne, men ändå låter det ske?

Glöm aldrig följande! SSM:s gällande referensvärde för WiFi är alltså 10 miljoner μW/m², vilket är en anpassning till telekomindustrins och militärens krav, har inget med biologisk hälsorisknivå att göra. Det är bara en säker gräns för att vi inte ska koka av strålningen, inget annat!


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2