Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Nytt medborgarförslag till Ulricehamns kommun i januari 2016, med samma krav som jag ställde i januari 2014 (se meny "Medborgarförslag 2014"), nämligen att kommunen ska totalförbjuda all trådlös teknik i kommunala skolor och förskolor, detta för att minska på hälsorisker orsakade av trådlös teknik, för barnen och för lärare. Svaret från 2014 var att eftersom SSM hävdar att vetenskapen inte kan påvisa några risker med trådlös teknik (vilken lögn!), så lämnades mitt förslag utan åtgärd.

Därför gör jag nu ett nytt försök, med ett något omarbetat förslag och med flera länkar till forskningsrapporter som ännu mer styrker det jag begär. En beskrivning som påvisar att vi inte kan lita på myndigheten SSM finns också med i bilagorna.

HÄR finner ni 2016 års medborgarförslag.

HÄR finner ni bilaga 1.

OBS! Länkar som i bilaga 1 är längre än en rad måste kopieras och klistras in i er web-läsare, kortare länkar är klickbara!

HÄR är bilaga 2 o 3.

HÄR är bilaga 4.

(Alla dokument är i PDF-format).

Vad hände efter detta?

Resultatet blev detsamma som 2014, ingen åtgärd, full tillit till SSM angavs som orsak! Fakta och verklighet biter tydligen inte på politiker, det verkar vara mer än beslut som fattas i den professionen? Jag har därefter "belastat" (och gör fortfarande) alla politiker i kommunstyrelsen personligen med mail i stor omfattning, med nya forskarrön och fortlöpande information om vad som framkommer i denna sak i världen. Jag kräver varje gång att få deras kommentarer och svar, men hittills utan resultat, total tystnad råder.


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2