Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


                       O du lurade svensk!

”Det finns inga rapporter om risker med den trådlösa tekniken” kan

vi läsa gång efter annan i tidningar, debatter och bloggar, eller höra

och se i radio och tv-program, när strålning kommer på tal. Men det

är inte sant! De som påstår så har helt enkelt fel, de är definitivt

inte insatta i problemet, eller också rapar de bara upp det de själva

har läst, hört eller vill tro i denna sak.

Vad värre är att när myndighetspersoner påstår detsamma så handlar

det om medveten vilseföring, de har tagit till sin uppgift att skydda den så ekonomiskt viktiga telekomindustrin!

För den som vill studera rapporter ända från 1950-talet och fram till 1990-talet så finns HÄR en sammanställande rapport på engelska som visar att man redan på 50-talet visste det som man behöver veta om strålning och hälsorisker, redan då kunde man konstatera att nivåer långt långt under nuvarande referensvärden var skadliga.

Här följer ett mycket litet axplock om vad du inte ska veta om alla rapporter som påvisar hälsorisker med den trådlösa tekniken!

1971 - * De ryska forskarna vid USSR institutet för ”Arbetshygien och

arbetssjukdomar” beskriver en omfattande uppsättning av symptom, som identifierats som mikrovågssjukdom. Symtomen inkluderar lågt blodtryck, långsam puls, huvudvärk, yrsel, ögonsmärta, sömnlöshet, irritabilitet, ångest, magont, nervösa spänningar, oförmåga att koncentrera sig, håravfall, binjureutmattning och ischemisk hjärtsjukdom (sjukdom i hjärtats kranskärl).

1972 –

* Zory R. Glaser i ”Naval Medical Research Institute” skriver dokumentet "Bibliografi av rapporterade biologiska effekter och kliniska manifestationer tillskrivs mikrovågsugn och radiofrekvens strålning", de granskar över 2000 studier, de hittar en mängd problem, bland annat huvudvärk, sömnlöshet, rastlöshet, trötthet, kramper, hjärtproblem, yrsel, minnesförlust mm.

1977 –

* Paul Brodeur`s bok ”The ZAP of America” varnar för farorna med electrosmog.

1985 –

* ”The Body Electric” av Dr Robert O. Becker varnar ytterligare för farorna med elektromagnetisk strålning.

1995 –

* Ytterligare varningar utfärdas i B. Blake Levitt `s bok ”Electromagnetic Fields”.

1998 –

* Det råder enighet i ”Wien Resolution” att de biologiska effekterna av lågintensiva elektromagnetiska fält är vetenskapligt bevisat.

2002 –

* Tyska läkare i det ”Tvärvetenskapliga Sällskapet för miljömedicin” ställer sig frågande till trådlös teknik (mobiltelefoner, DECT, etc.) i ”Freiburger Appeal” (som får nära 40.000 underskrifter), efter att ha hittat en orsak-och-verkan mellan "en dramatisk ökning av svåra och kroniska sjukdomar" (t.ex. beteendestörningar, ADHD,

blodtrycksstörningar, hjärtinfarkt och stroke, hjärndegenerativa sjukdomar och cancer som leukemi och hjärntumörer) med ökad exponering för EMF.

2005 –

* Världshälsoorganisationen (WHO) erkänner officiellt elkänslighet som ett "verkligt och ibland handikappande tillstånd".

* Wiens Läkarsällskap (Wiener Ärztekammer) skapade affischer (till sjukhusens väntrum), där de varnar för faror med trådlös teknik och ger regler för dess användning, efter att rapporten REFLEX visade på tydliga genetiska skador.

2007 –

* Italien stiftar förbud mot alla mobiltelefoner i skolor.

* En internationell grupp av kända forskare, läkare och folkhälsoexperter utkommer med ”BioInitiative Report” där de varnar för "Långvarig exponering för radiofrekvent strålning och  mikrovågsstrålning från mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mobilbasstationer, WI-FI och andra trådlösa tekniker kan kopplas till fysiska symptom som huvudvärk, trötthet, sömnlöshet, yrsel, förändringar i hjärnvågornas aktivitet, och försämrad koncentration och minne."

* Tyska regeringen varnar medborgarna för att använda mobiltelefoner och WiFi.

* ”London Resolution” uppmanar regeringarna att skydda barn från skada som orsakas av elektromagnetiska fält.

* Paris stad röstar för att förbjuda WiFi i offentliga bibliotek.

* Australiensiska demokratkommissionens diskussionsunderlag finner att mikrovågsstrålning från mobiltelefonbasstationer mycket sannolikt ligger bakom den drastiska ökningen av sjukdomstillstånd som cancer, diabetes, astma, allergi och Alzheimers sjukdom, etc.

2008 –

* Torontos avdelning för folkhälsofrågor råder tonåringar och småbarn att begränsa användningen av mobiltelefoner för att undvika potentiella hälsorisker.

* Direktören för ”University of Pittsburgh Cancer Institute” kräver försiktighet vid användningen av mobiltelefoner.

* UK-Lärare vid ”Union Chief, Philip Parkin Parlament” begär att utbyggnad med WiFi i alla Storbritanniens skolor stoppas.

* Europaparlamentet konstaterar att gränserna för exponering av elektromagnetiska fält är föråldrade.

2009 –

* Finska Strålsäkerhetscentralen (STUK) rekommenderar att begränsa användningen av mobiltelefoner för barn.

* Belgiska regeringen röstar för att minska omgivande gränsvärden till 3V/m.

* Europaparlamentet röstar för minskning av EMF-exponering.

* Franska regeringen antar ett förbud för mobiltelefoner i alla grundskolor.

* Borgmästare i flera franska städer begär en prövotid för att minska EMFexponeringar i sina områden.

* Liechtenstein röstar för att anta BioInitiative-rekommendationerna till max 0,6 V/m.

2010 –

* Interphonestudier bekräftar äntligen koppling mellan mobiltelefon användning och hjärntumörer.

* San Francisco skapar lag som innebär att butiker som säljer mobiltelefoner blir skyldiga att visa strålningsnivån som avges av mobiler.

* Följande månad, CTIA (företrädare för telekomindustrin) stämmer staden San Francisco för lagen och drar tillbaka sin årliga konferens i San Francisco.

* Högsta domstolen i Italien fastslår att en arbetsgivare som tvingade sin personal att använda mobil och trådlös teknik var juridiskt ansvarig för en hjärntumör och döms att betala ersättning till den berörda personen, plus juridiska kostnader.

* Swisscom erbjuder gratis fiberoptik till alla schweiziska skolor.

2011 –

* Marin County kriminaliserar smarta elmätarinstallationer. Studien finner att smarta elmätare bryter mot FCC:s strålningsgränser.

* Internationella forskare - i Seletun Scientific mötet – kräver kraftigt minskad exponering för elektromagnetisk strålning.

* Indisk regeringspanel varnar i 58-sidig rapport för att mobiltelefoner kan orsaka fara för folkhälsan.

* Gruppen ”Internationella forskare” utfärdar varningar för att gravida kvinnor inte bör använda mobiltelefoner.

* Den ryska ”nationella kommittén för icke-joniserande strålning” (RNCNIRP) varnar för framtida negativa hälsoeffekter hos barn och tonåringar.

* Den parlamentariska församlingen Europarådet (PACE) uppmanar regeringarna att vidta rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält.

* WHO`s ”Internationella kommitté för Cancerforskning” förklarar att mobiltelefoner är en möjlig cancerrisk.

* San Francisco upprätthåller enhälligt att mobiltelefonstrålning är en ”Rätt att veta lag” trots industrins motstånd.

* Schweizisk mobiltelefonstudie finner förhöjd hjärncancerrisk hos barn som använder mobiltelefoner mer än 2,8 år.

* Europeiska experter föreslår mobiltelefonförbud i skolor.

* Health Canada kräver att barn under 18 år ska begränsa tiden för mobilanvändning.

* Nya studier visar att WiFi påverkar hjärnans aktivitet negativt hos unga vuxna.

* Rysk forskning visar nedgång i kognitiva funktioner hos barn som använder mobiltelefoner.

* Forskarrapport visar alarmerande ökning av hjärncancer i skandinaviska länder. Studien förutspår 2400% möjlig ökning av hjärntumörer under kommande 15 år.

2012 –

* ”American Academy of miljömedicin” antar resolution som uppmanar till stopp för trådlösa smarta elmätarinstallationer.

* Indien efterlyser märkning av nivåer på strålningen från mobiltelefoner.

* Santa Cruz County kräver moratorium i Kalifornien för utbyggnad med smarta elmätare.

* Miljön och människors hälsa, Inc. (EHHI) efterlyser strängare normer för att reglera trådlös teknik - särskilt för barn och gravida kvinnor.

* Ontarios engelsk-katolska ”Teachers Association” (OECTA) kräver förbud mot WiFi.

* Israeliska parlamentet skapar lagförslag som kräver att mobiltelefonföretagen ska göra hälso-fara varningar.

* Spanska staden Olvera, förklarar sig vara en ”lågstrålningskommun”.

* Forskargrupp vid Yale University visar att mobiltelefonstrålning påverkar nervsystemets utveckling och beteende hos möss.

* Staden Udine i Italien föreslår att förbjuda mobiltelefoner.

* ”South African National Association” uppmanar till mobiltelefonförbud i skolor.

* Den brittiska ”Department of Health” efterlyser minskad mobiltelefon-användning hos barn efter fynd som rapporterar en 50% ökning av frontal och temporal lobtumörer hos brittiska barn.

* Staden Ojai. antar en regel att förbjuda smarta elmätare.

* US Barnläkare uppmanar FCC att ompröva strålningsstandarder för mobiltelefoner.

* Israels hälsominister kräver WiFi-förbud i skolor.

* Taiwanesiska lagstiftare beställer avlägsnandet av 1500 mobiltelefonmaster.

* Indiska regeringen godkänner strängare normer för mobiltelefoner och

mobilbasstationer.

* ”American Academy of Environmental Medicine” utfärdar varning för WiFi i skolor.

* Representant Kucinich introducerar ”Mobiltelefon, Rätt att veta” akt.

* ”Wien Medical Förening” efterlyser mobiltelefonzoner i offentliga utrymmen.

* Chefen för Belgiens största mobiltelefonoperatör förbjuder WiFi på sitt kontor.

2013-

* BioInitiative Report 2012 släpps, anger att "Epidemiologiska bevis visar att radiofrekvent strålning bör klassificeras som cancerframkallande hos människor. De befintliga FCC / IEE och ICNIRP:s säkerhetsgränser och referensnivåer är inte tillräckliga för att skydda människors hälsa. Det finns nu mycket mer bevis för att strålningens hälsorisker drabbar miljarder människor världen över. Status quo är inte acceptabelt i ljuset av bevis på skador”. De fastställer att forskningen nu kan visa på biologisk påverkan av strålningen ända nere vid ca 30 μW/m² i strålningstäthet (μW/m² = miljondels Watt per kvadratmeter) och kräver därför ett nytt gränsvärde med tio ggr säkerhetsmarginal, alltså 3 μW/m². (referensvärdet som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anger som ”säker nivå” 10 miljoner μW/m² för frekvenser över 2000 MHz).

2014-

* Frankrike stiftar lag som förbjuder trådlös teknik i förskolor och daghem. Lagen föreskriver också att Wi-Fi basenheter i skolsalar upp till 6:e klass ska vara avstängda när de inte används i undervisningen. Reklam för trådlös teknik riktad till barn under 14 år, får inte förekomma i Frankrike.

Betänk att det här som i alla andra sammanhang när hälsoaspekter och teknik, sjukvård eller miljö kommer på tal, så gäller endast pengar som avgörande parameter. Det är så mycket pengar i telekombranschen att myndigheter och makthavare totalt struntar i hälsoriskerna, inget får ”störa” utvecklingen! Men vem bestämmer den?


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2