Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Lärare, rektorer och politiker - skydda barnens hälsa i skolan!

Kära lärare, rektorer och politiker, ta till åtgärder för att skydda hälsan och utvecklingen för elever i din skola genom att förbjuda användningen av mobila / smarta telefoner på skolans område och använd endast trådbunden kommunikation för all utrustning som idag använder trådlös teknik. Wi-Fi signaler har visats i vetenskapliga studier orsaka biologiska skador eller förändra hjärnaktivitet, öka spridningen av cancerceller och ha en negativ effekt på fertiliteten. Skolan har en rättslig skyldighet att förhindra eventuella skador på barnens hälsa och utveckling. 

 

Om inte åtgärder vidtas kan välbefinnande, utveckling och fertilitet hos en hel generation barn skadas, med eventuella konsekvenser för framtida generationer. Barn har rätt till utbildning och rätt till ett hälsosamt liv.

 

På många vetenskapsområden finns kunskap som förvrids, förändras och manipuleras in i vad som är ekonomiskt och politiskt bekvämt. Exempel finns i debatten om klimatförändringar, föroreningar, genmodifierade livsmedel samt säkerheten för trådlös teknik. Men när det faktiskt kommer till att skada barn, förtjänar allmänheten att få veta sanningen.

När Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) tjänstemän uttalar att strålningen från trådlösa tekniker är så låg att den inte kan skada oss människor, så ljuger de. Detsamma när de säger att Wi-Fi i skolan är harmlös! De påstår att ”Det finns inga kända hälsorisker kopplade till exponering från trådlösa datornätverk”.

De uttalar att ”Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringsnivån i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. De mätningarna visar att exponeringsnivåerna är mycket låga. Lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka säkerställd hälsopåverkan”.

Men detta är inte sant!

 

Nyligen (2012) har två tjänstemän från SSM varit ute i verkligheten och gjort mätningar av strålningsnivåer som medborgarna drabbas av i sin vardag, se http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.21830/abstract

Deras medelvärden blev för samhällen 270 mikrowatt/m² (µW/m²) i strålningstäthet och i städers centrum 2400 µW/m².

 

Forskningen kan påvisa skador på cellnivå från strålningstätheten 30 µW/m² och uppåt (Bioinitiativ Report 2012), det betyder att de flesta av oss är belastade med skadlig strålning så gott som dygnet runt. Har man dessutom trådlös teknik i hemmet så är katastrofen ett faktum, man skadas, och barnen är extra känsliga!

 

Vi måste sluta att tro på myndigheter och köpta ”experter” i denna sak, de har en helt annan agenda att rätta sig till! Märk väl att SSM inte har några egna experter på strålning och hälsorisker! De anlitar en av industrin tillsatt grupp av s k "experter", ICNIRP, som ”kunskapskälla och rådgivare" och i denna grupp finner vi s k ”experter” med stark koppling till telekomindustrin. Vad får vi för ”oberoende” information från dessa?

 

Studera det som du själv kan finna om ”hälsorisker med trådlös teknik”,  t ex på Internet eller genom kontakt med oberoende forskare, och du kommer att upptäcka att det är en teknik som vi borde skrota omedelbart!

 

I länkarna nedan kan du hitta studier som visar på negativa biologiska effekter eller skador på hälsan från Wi-Fi-signaler, Wi-Fi-aktiverade enheter eller Wi-Fi-frekvenser (2,4 eller 5,8 GHz).

 

Studier som anges är endast sådana där exponeringar låg under 0,8 W/m². Någon med en Wi-Fi-aktiverad tablettdator kan utsättas för elektromagnetiska fält på upp till 0,8 W/m² (SSM anser att vi ska tåla 10 W/m², där ligger deras ”referensvärde”, 10W/m² = 10 miljoner µW/m²). 

 

Wi-Fi :

Atasoy HI et al., 2013. Immunohistopathologic visning av skadliga effekter på växande råtttestiklar av radiofrekvensvågor som sänds ut från konventionella Wi-Fi-enheter. Journal of Pediatric Urology 9 (2):. 223-229 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22465825


Avendaño C. et al. 2012. Användning av bärbara datorer som är anslutna till Internet via Wi-Fi minskar människans spermierörlighet och ökar spermier DNA-fragmentering. Fertility and Sterility 97 (1): 39-45 . http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647

 

Avendaño C. et al, 2010 Laptopanvändning påverkar rörligheten och inducerar DNA-fragmentering i mänskliga spermier in vitro av strålningsnivå med icke-termisk effekt:.. En preliminär rapport American Society for Reproductive Medicine 66th Årsmöte:. O-249 

http:// wifiinschools.org.uk / resurser / laptops + och + sperm.pdf


Aynali G. et al. 2013. Modulering av trådlös (2,45 GHz)-inducerad oxidativ toxicitet hos laryngotracheal slemhinnan hos råtta, skyddas till viss del via melatonin. Eur Arch Otorhinolaryngol 270 (5):. 1695-1700 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23479077


Gumral N. et al., 2009. Effekter av selen och L-karnitin på oxidativ stress i blodet hos råtta, inducerad av 2,45-GHz-strålning från trådlösa enheter. Biol Trace Elem Res. 132 (1-3):. 153-163 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408

 

Havas M. et al., 2010. Provokationsstudie med hjärtfrekvensvariabilitet visar att mikrovågsstrålning från 2,4 GHz trådlös telefon påverkar autonoma nervsystemet. 

European Journal of Oncology Library Vol. 5:. 273-300 http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL

 

Havas M. och Marrongelle J. 2013. Replikering av hjärtfrekvensvariabilitet provokationsstudie med 2.45GHz trådlös telefon bekräftar ursprungliga resultaten. Electromagn Biol Med 32 (2):. 253-266 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675629


Maganioti AE et al., 2010. Wi-Fi elektromagnetiska fält utövar könsrelaterade förändringar på EEG. 6: e internationella workshop om biologiska effekter av elektromagnetisk strålning


Margaritis LH et al., 2013. Drosophilaoogenes som en biologisk markör svarar på EMF källor. Electromagn Biol Med., Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130

 
Naziroğlu M. och Gumral 2009. Modulatoreffekter av L-karnitin och selen av trådlösa enheter (2,45 GHz)-inducerad oxidativ stress och elektroencefalografiposter i hjärnan hos råtta. Int J Radiat Biol. 85 (8):. 680-689 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19637079 


Nazıroğlu M. et al., 2012. 2.45-Gz trådlösa enheter inducerar oxidativ stress och spridning genom cytosoliskt Ca2 + inflöde i humana leukemicancerceller. International Journal of Radiation Biology 88 (6):. 449-456 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489926

 

Nazıroğlu M. et al., 2012. Melatonin modulerad trådlös (2,45 GHz)-inducerad oxidativ skada genom TRPM2 och spänningsstyrda Ca (2 +)-kanaler i hjärnan och dorsala rotganglier i råtta. Physiol Behav. 105 (3):. 683-92 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22019785


Ozorak A. et al., 2013. Wi-Fi (2,45 GHz) - och mobiltelefonen (900 och 1800 MHz) - inducerade risker på oxidativ stress och element i njurar och testiklar hos råttor under graviditet och utveckling av avkomman. Biol Trace Elem Res, Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24101576

 

Oksay T. et al., 2012. Skyddande effekter av melatonin mot oxidativ skada i råttestiklar, inducerad av trådlösa (2,45 GHz)-enheter. Andrologia doi:. 10.1111/and.12044, Epub ahead of print http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145464

Papageorgiou CC et al., 2011. Effekter av Wi-Fi-signaler på p300 komponenten i händelserelaterade potentialer under en auditiv Hayling uppgift. Journal of Integrative Neuroscience 10 (2):. 189-202  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138

 

Wi-Fi förändrar hjärnaktivitet hos unga vuxna: http://wifiinschools.org.uk/resources/wifi+brain+July+2011.pdf 

 

Shahin S. et al., 2013. Inducerad oxidativ stress orskad av 2,45 GHz mikrovågsbestrålning,  påverkar implantation eller graviditet hos möss, Mus musculus. Appl Biochem Biotechnol 169: 1727 - . 1751 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334843

 

Türker Y. et al. 2011. Selen och L-karnitin minskar oxidativ stress i hjärtat hos råtta, som induceras med 2,45-GHz-strålning från trådlösa enheter. Biol Trace Elem Res. 143 (3):. 1640-1650  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360060

 

Några fler studier av liknande mikrovågsfrekvenser vid låga exponeringar (100 mW/m² eller lägre):

(Ej heltäckande)

Balmori A. 2010. Mobiltelefonmasteffekter på vanlig groda (Rana temporaria) grodyngel: kroppscentrum förvandlades till ett laboratorium. Electromagn. Biol. Med. 29 (1-2) :31-35.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769

 

Erdinc OO et al. 2003. Elektromagnetiska vågor av 900MHz i akut pentylentetrazol modell ontogenesis hos möss. Neurol. Sci. 24:111-116. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14600821

 

Fesenko EE et al ., 1999. Stimulering av murina naturliga mördarceller av svaga elektromagnetiska vågor i centimeterområdet. Biofizika 44:737-741. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10544828

 

Fesenko EE et al ., 1999. Mikrovågsugn och cellulär immunitet. I. Effekt av helkropps-mikrovågsstrålning på tumörnekrosfaktorproduktion i musceller, Bioelectrochem. Bioenerg. 49:29-35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619445

 

Kesari KK och Behari J. 2009. Mikrovågsexponering påverkar reproduktionssystemet hos hanråttor. Appl. Biochem. Biotechnol. 162 (2) :416-428.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19768389

 


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2