Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Angående den nya danska rapporten om mobilers ofarlighet.

 

                                                              OBS! Satir!

I en ny stor dansk studie har man konstaterat att rökning är helt ofarligt för den som nyttjar cigaretter. Så här har detta konstaterats av mycket framstående forskare:

 

En stor grupp av människor har vistats i ett rum (Danmark) i över 18 år. Rummet har efter hand fyllts med tobaksrök, vilket belastat alla i rummet lika mycket. Under dessa 18 år har 10729 personer fått en viss typ av tumör som kan härledas till tobaksrök. Röken som drabbade alla var så tät att vem som helst kunde drabbas av denna typ av tumör, men det var bara vissa som gjorde det.

 

De som i denna tjocka dimma av rök ibland själva rökte en cigarett och hade så gjort i minst 10 år blev bara i någon större grad drabbade av denna tumörtyp, medan flera andra, som inte rökte, också drabbades. Man kunde därför klart konstatera att det inte var rökningen som orsakade dessa tumörer.

 

Om det bara hade varit de som själva rökte en cigarett någon gång ibland, som hade drabbats av denna tumör, då hade det varit bevisat att det var rökningen som var orsaken, men så var alltså inte fallet.

 

För att verkligen ge kraft åt studien så fick de två svenskar som av tobaksindustrin anses vara de verkliga experterna i världen på rökning, Anders Ahlbom och Maria Feychting, också ge sitt gillade till studien, därmed var all tvekan om sanningshalten i studien borta.

 

Resultatet av denna gedigna forskningsrapport kablades ut av media i hela världen, människor som rökte lugnades definitivt och kunde nu röka vidare i livet. Därmed bör också alla som påstår motsatsen avfärdas en gång för alla.

(Du ska givetvis byta ut rökning mot strålning från trådlös teknik, för att få den rätta bilden om vår galna värld. Självklart kan man inte göra provokationsstudier på människor som hela tiden belastas av strålning, det finns ju ingen icke bestrålad människa att ha som jämförelse).


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2