Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Här kommer fortlöpande att bl a presenteras artiklar, citat eller länkar till bra artiklar om strålning och hälsorisker, skrivna av privatpersoner, journalister, forskare, organisationer och myndigheter. Du kommer dock inte att här finna några riskförnekande artiklar, dels för att det inte skrivs så många sådana, dels för att om de skrivs så är de skrivna av personer som besitter ett stort mått av okunskap i sakfrågan, eller i propagandasyfte av ekonomiska intressenter och därmed osanna, och lögner vill jag inte sprida.....

 

 

Ett öppet brev till SSI (nuvarande SSM) och SoS med krav på svar...

...se HÄR

 

  

Här en video om hur drabbade människor söker efter "vita områden" att kunna leva på, men var finner man dessa, när hela Jorden ska täckas av nåbarhet med mobiler? http://www.youtube.com/watch?v=PSK7ciWMFmE


Här följer ett antal citat angående Elektromagnetiska fält (EMF):

 

”Alla bekymrar sig över atomvapen som det allvarligaste hotet mot mänsklighetens överlevnad. Den faran är verkligen akut och överhängande. I det långa loppet tror jag emellertid att det mest avgörande vapnet är manipulation av vår elektromagnetiska miljö, eftersom detta verkar omärkligt och subtilt och drabbar själva livets kärna. Vi har här att göra med den viktigaste vetenskapliga upptäckt som någonsin gjorts – den om livets natur. Även om vi överlever det kemiska och kärnfysiska hotet mot vår existens är det stor risk att den ökande elektromagnetiska föroreningen kan sätta igång irreversibla processer som leder till mänsklighetens utrotande innan vi ens förstår vad som håller på att ske. För mig är det ingen tvekan om att spridningen av elektromagnetiska fält är den största föroreningen på Jorden. Jag anser att detta är ett mycket större problem på den globala skalan än uppvärmningen och ökningen av kemiska ämnen i miljön.’’

Robert O. Becker, tvåfaldigt nobelprisnominerad forskare

 

 

”Det finns mer än tillräckliga belägg för kromosomförändringar, DNA-brott och förändrad canceraktivitet hos celler, för att dra slutsatsen att elektromagnetiska fält är genotoxiska.”

Docent Neil Cherry, Lincoln University, Nya Zeeland

 

 

”Är det bristande återhämtning som leder till utbrändhet så blir givetvis frågan varför vi inte återhämtar oss. Svaret ligger kanske i alla de många studier som visat att mobilstrålning förändrar det regionala blodflödet i hjärnan, hjärnans EEG, närminnet, koncentrationsförmågan samt påverkar längd och kvalitet av drömsömnen, den del av sömnen där mycket av den normala återhämtningen skall ske. Att mobilstrålningen dessutom ger direkta skador på vår arvsmassa (=brott på DNA-molekylen), bl a hos hjärnans nervceller, kan bara ses som ännu mer lök på laxen!”

”Är det garanterat klokt och ofarligt att helkoppsbestråla oss, dygnet runt, var vi än befinner oss, med samma mobilstrålning som i laboratorietester visat sig ge allvarliga skador och påverkan?”

Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Stockholm

 

 

Mobiltelefoni och cancer - Vår tids tobakslarm

Den stora internationella Interphone-studien bekräftar 2007 att man ser en risk för hjärntumörer för dem som använt mobilen i mer än 10 år.

– Man kan titta på nästan vilka kända faktorer som helst, säger Prof Challis. Det är likadant med srålningspåverkan från Hiroshima och Nagasaki, lungcancer av rökning eller asbestos –– man hittar ingenting på kortare tid än tio år.

– Det faktum att vi idag inte känner till vilken mekanism som förorsakar cancer betyder inte att det inte finns någon...

Prof Challis, ledare för det engelska statliga forskningsprogrammet för mobiltelefoni (MTHR)

 

 

– Om man för mediciner erhöll samma provresultat som mobiltelefonstrålningen uppvisar, skulle man genast dra in dem från marknaden.

Erik Huber, representant för miljömedicin vid läkarsällskapet i Wien

 

 

“Allting är energi.”

”Omsorgen om människors hälsa måste alltid gå före teknikens framsteg.”

Albert Einstein

 

 

– Passiv mobilstrålning kan vara ett jätteproblem. Det kan drabba en hel generation. – Jag anser att alla, och i synnerhet barn, ska prata så lite som möjligt, helst med hands-free och gärna stänga av mobilen mellan samtalen. – Det här är världens största biologiska experiment.

Leif G Salford, professor i neurokirurgi vid universitetet i Lund

 

 

”Hos många barn med uppmärksamhetsstörningar spelar de elektromagnetiska fälten en roll”

Skolläkare Denn Lemann , Bern i det Schweiziska TV-programmet 20 minuter 2006-09-24

 

 

Angående personal på den norska militärbåten Kvikk som drabbats av missbildningar och infertilitet: ”Det förelåg redan 1998 starka indikationer på att ”Kvikk-barnens” skador beror på strålning. Men hela tiden håller de på med nya studier som inger ny osäkerhet. Det är en välkänd teknik för att nöta ut de berörda, i detta fall ”Kvikk-föräldrarna”, och här i USA har vi ett bra namn på detta spel. Vi kallar det ”cover-up.”

Louis Slesin, redaktör Microwave News till Bergens Tidene 8 april 2006

 

 

"Levande materia är i allmänhet genom naturligt urval anpassad att nätt och jämt tolerera sin normala strålningsmiljö som består av vågor med alla frekvenser, från statiska fält till kosmisk strålning. Att en ändring av denna strålningsmiljö kan få kraftiga konsekvenser har upprepade gånger belysts."

FoA - rapport 3, C 3783-E8, 1974, PE Ljung

 

 

Angående legala aspekter av Försiktighetsprinciperna:

– Miljöbalken säger ”om det finns skäl att anta” att risker finns så ska man agera…

Annika Nilsson vid Miljörätt, Lunds Universitet under ”Transparensforum om mobiltelefoni Miljöbalken och risker” 2005-05-12

 

 

– De som känner igen symptomen uppmanas att minska sitt användande av mobilen. Framför allt gäller detta barn. Man ska också hålla sig borta från mobiltelefonmaster.

– Vi jobbar för att få pengar till ytterligare forskning, men vi anser att redan de här bevisen är överväldigande, säger Philip Michael.

Den irländska läkargruppen IDEA, februari 2005

 

 

"Vi har aldrig tidigare utsatt oss för en så stor risk som med mobiltelefonin. Baserat på epidemiologiska studier kan vi förvänta oss 500.000 hjärntumörer varje år som ett resultat av mobilanvändning. Att Disney nu marknadsför mobiltelefoner för den nya målgruppen 'tweenies' 8-12 år är groteskt eftersom man utsätter barn för en oerhörd fara..."

Dr George Carlo intervjuad i TV i Nya Zeeland

 

Bakgrund: George Carlo ansvarade under 90-talet för en mycket stor undersökning om mobiltelefonins hälsorisker på uppdrag av telekombranschen. Resultaten var inte de önskade och när han försökte få mobilindustrin att ta sitt ansvar sparkades han. Detta ledde till att Carlo publicerade en egen bok om de underliga turerna, med titeln ”Cell Phones: Invisible Hazards in the Wireless Age: An Insider's Alarming Discoveries about Cancer and Genetic Damage”

 

 

”Jag tror inte vi kan lägga handen på hjärtat och säga att mobiltelefoner är ofarliga.”

Sir William Stewart, ordförande i det engelska hälsodepartementet

 

 

”Våra resultat visar att mikrovågor kan ge irreparabla skador. Vårt råd till folk med mobiltelefoner är att innan vi har utforskat detta mer, inte använda dem om de har möjlighet att använda fast telefon.”

Professor Levi Schächter, ledare av den Israeliska studie som visar att mobilstrålning kan ge ögonskador, 2005.

 

 

”Som forskare har jag studerat icke-termiska effekter av elektromagnetiskt fält under cirka 20 år. Jag anser att det är min viktiga uppgift att informera de politiker som är ansvariga för miljö och hälsoproblem i Sverige om att hela generationers hälsa kan påverkas negativt om rapporterna från VR och SSI accepteras av regeringen, departementen och beslutsfattare.”

”Nästan alla i Sverige exponeras för icketermiska nivåer av mikrovågor från olika källor såsom basstationer, trådlösa telefoner, WLAN, när andra personer använder mobiltelefoner, m.m. På grund av orsakerna ovan, kommer resultat av epidemiologiska studier, både pågående och eventuellt planerade, i de flesta fall att vara negativa. De negativa resultaten av epidemiologiska studier kommer inte att vara konklusiva och positiva resultat kommer alltid att kraftigt underskatta hälsoproblemen. Om den epidemiologibaserade strategin av SSI’s Veteskapliga råd accepteras hos regeringen, kan detta leda till att farliga signaler byts ut var 10:e år till nya signaler som kommer att anses vara farliga efter ytterligare 10 år. Under tiden kan en betydande del av medborgarna ha drabbats av ohälsa.”

”Det är viktigt att göra en ny bedömning av hälsoeffekter av elektromagnetiskt fält och speciellt av mikrovågor från mobilkommunikation. De experterna måste vara oberoende från industri och ICNIRP, dvs den privata organisation som fastställt dagens gränsvärde baserat enbart på termiska effekter av mikrovågor, och som fortfarande ignorerar alla belägg för icketermiska effekter av mikrovågor.

Docent Igor Belyaev, PhD, DSc , Institutionen för Genetik Mikrobiologi och Toxikologi vid Stockholms universitet.

 

 

- Kroppen kontrollerar biokemin och nervimpulserna med elektriska signaler, och vi är sårbara för yttre signaler som har samma frekvenser. Därför är påverkan från mobiltelefoner och basstationer olycklig.

Den brittiske fysikern Dr Gerard Hyland, Warwick university

 

 

”Använd inte trådlös telefon. Om du har en sådan, bör du sluta använda den. Basstationen till en trådlös telefon strålar nämligen 24 timmar om dygnet, och det blir stor exponering från sådana telefoner i rummet man uppehåller sig i.

Professor Lennart Hardell, Universitetssjukhuset i Örebro från en intervju i norska tidningen Mat&Helse, januari 2005.

 

 

“Allowable SAR (Special Absorption Rate) levels in Greece should be 10 times lower than they currently are. The SAR measures how a mobile phone can cause cell damage and also determines the quantity of radio frequency (RF) energy absorbed by the body. In Greece the allowable limit for SAR exposure is 2W/Kg but it has been proven that even 1.3 W/Kg can fragment DNA. As a result and based on recent findings, we are obliged to lower the limits”

Constantinos Triantafylidis, professor i genetik, Aristotle University of Thessaloniki (källa HÄR)

 

 

”If you want to understand the secrets of the Universe, think in energy, frequency and vibration”

Dr Nikola Tesla

 

 

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Mobilkommunikationens konstgjorda elektromagnetiska fält ligger precis i frekvensområdet för de naturliga elektromagnetiska svängningar som styr livsprocesserna. Bland annat på grund av resonansfenomen, är konstgjorda elektromagnetiska svängningar, framför allt de från mobilkommunikationen, sålunda permanenta störsändare för styrningen av våra biologiska processer. De påtvingar cellerna och organen onaturliga svängningar som föranleder kroppen till stressreaktioner och felreaktioner. Detta har följder för blodkropparnas mognad, blodets viskositet, syra-basbalansen och ”antioxidantkonserten”. Mängden av fria radikaler ökar, energibrist uppstår i cellerna, hormoner som ansvarar för sömnrytmen och försvaret mot cancer störs, miljögifters inträngande i hjärnan underlättas, det uppstår avbrott i arvsmassan etc. Detta gäller – i varierande grad – för alla människor och alla levande varelser och kan orsaka alla möjliga sjukdomstillstånd, till och med främja tillväxten av cancertumörer och orsaka cancer. Det är mycket viktigt att känna till att mobilindustrin har lyckats få in sina agenter, personer som företräder industrins intressen, i de beslutande politiska och vetenskapliga organen.”

Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland

Utdrag ur skriften ”Elöverkänslighet – kännetecken och behandling”

 

 

“Den icke joniserande strålningen i miljön utgör en komplex sammansättning av elektromagnetisk strålning i olika frekvensband som genom olika växelverkans mekanismer ger upphov till olika biologiska effekter. All strålning är bärare av energi!! Då vi exponeras för strålning överförs den absorberade energin till molekylära biologiska system vilka reagerar på helt olika sätt beroende på strålningens frekvens. Strålningens frekvens eller våglängd är avgörande för vilken biologisk effekt som uppträder. I det lågfrekventa området kan frekvensen vara i resonans med de elektrokemiska processor som normalt sker i kroppens egna elektromagnetiska system. I mikrovågsområdet påverkas cellmembraners och arvsmassans (DNA/RNA) egenskaper.

Vi är i själva verket en ytterst komplicerad elektronisk manick som inte ens den mest sofistikerade dator eller mobiltelefon kan tävla med. Naturligtvis kan vi, liksom känslig elektronik, registrera påverkan av svag elektromagnetisk strålning, men kroppen kan också effektivt filtrera bort ovidkommande signaler. Det finns dock en gräns för vad systemet kan klara av och vissa individer upplever att de registrerade elektromagnetiska signalerna skapar ohälsa.

Att man hos ansvariga myndigheter och marknaden inte vill förstå dessa molekylära fenomen, beror på att de i hög grad styrs av ekonomer och ingenjörer utan biomedicinsk och biomolekylär kompetens.“

Bertil R Persson Fil Dr, Med Dr h.c.; Professor i medicinsk strålningsfysik

 

 


 

Ett axplock av

Internationella artiklar och rapporter

 

 

Mobile phones increase risk of cancer.
The finding is the result of the biggest ever study by the International Agency for Research on Cancer, part of the World Health Organisation. Scientists discovered that the chances of developing a malignant tumour are "significantly increased" for people who use a mobile for ten years.
Read more on The Telegraph...
16 October 2008

 

French government bans advertising of mobiles to children...
New limits will be placed on radiation levels amid fears of increased risk of cancer from phone use. New laws cracking down on children's use of mobile phones are to be introduced in France amid growing fears that they may cause cancer and other diseases. All advertising of the devices to children under 12 is to be prohibited under the legislation announced by the Environment Minister, Jean-Louis Borloo, last week and he will also take powers to ban the
sale of any phone designed to be used by those under six..."
Read more on Independent...
11 January 2009

 

UK: Mobile phone use raises children's risk of brain cancer fivefold...
"...Children and teenagers are five times more likely to get brain cancer if they use mobile phones, startling new research indicates..." Despite recommendations of an official report that the use of mobiles by children should be "minimized", the Government has done almost nothing to discourage it..."
Read more on Independent...
21 September 2008

 

UK: Using a mobile phone while pregnant can seriously damage your baby
"Scientists found that mothers who did use the handsets were 54 per cent more likely to have children with behavioral problems and that the likelihood increased with the amount of potential exposure to the radiation..."
Read more on The Independent...
18 May 2008

 

EU study on mobile radiation: DNA damage far below present safety limit!
REFLEX, a four-year study at 12 university research labs in 7 countries conducted by the Verum Foundation, based in Munich, funded by the EU at a cost of 3.2 Million Euro:

o RF-EMF produced genotoxic effects in fibroblasts, HL-60 cells, granulosa cells of rats and neural progenitor cells derived from mouse embryonic stem cells . Cells responded to RF-EMF exposure between SAR levels of 0.3 and 2 W/kg with a significant increase in single and double strand DNA breaks and in micronuclei frequency (Participants 2 and 3). Chromosomal aberrations in fibroblasts were also observed after RF-EMF exposure (Participant 3). In HL-60 cells an increase in the intracellular generation of free radicals accompanying RF-EMF exposure could clearly be demonstrated

o RF-EMF at a SAR of 1.5 W/kg down-regulated the expression of neuronal genes in neuronal precursor cells and up-regulated the expression of early genes in p53-deficient embryonic stem cells,  but not in wild-type cells. Proteomic analyses on human endothelial cell lines showed that exposure to RF-EMF changed the expression and phosphorylation of numerous, largely unidentified proteins. Among these proteins is the heat shock protein hsp27, a marker for cellular stress responses. The results of the whole genome DNA micro-array and proteomic analyses indicated that EMF may activate several groups of genes that play a role in cell division, cell proliferation and cell differentiation.

o Our results show, that intermittent exposure to a 50 Hz magnetic field causes a reproducible increase in DNA strand breaks in cultured human cells. These findings are in accordance with some recent studies with whole-body exposure of rodents to ELF-EMF which revealed DNA single- and double-strand breaks in the brain (Lai and Singh 1997c; Singh and Lai 1998; Svedenstal et al. 1999a/b).

o The guidelines of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP 1998) are 500 µT during workday for occupational exposures and 100 µT for 24 h/day for the general population. The on-set of genotoxic effects in our tests was at a magnetic flux density as low as 35 µT at 15 hours and 70 µT at 24 hours of exposure, being well below these proposed guideline values.

Researchers exposed cells in glass dishes to mobile phone signals and discovered that the low-power microwaves they emit can damage DNA, potentially causing cancer and other illnesses.
Professor Franz Adlkofer, the executive director of the Verum Foundation, said the scientists were surprised by the results, which contradicted their initial belief that there would be no damage to DNA.  "The precautionary principle is justified. At the moment I would say that it would be enough to advise customers only to use the mobile phone when they need it and not for too long, and only when there is good access to base stations."
Research Report and Summary
REFLEX - Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field (EMF) Exposure Using Sensitive in vitro Methods
Tyvärr är länkadresser till Reflexstudien borttagna från Internet

08 Dec 2004

 

US/Sun Sentinel: Cell phone risks cited in studies: Three groups find danger of tumors...
"Adding new fuel to the debate over cell phone safety, three European research groups in separate studies have found an increased risk of brain tumors in people who have used the phones for 10 years or more. "When you put the three large Interphone results together -- the German, English and Swedish -- they tell a story, and it begs for attention," said Louis Slesin, publisher of Microwave News..."
Read more on Sun Sentinel...
01 Feb 2006

Israeli Research: Cell Phone Radiation May Cause Visual Damage
"In a recent scientific study conducted by a team of researchers from the Technion, a possible link between microwave radiation, similar to the type found in cellular phones, and different kinds of damage to the visual system was found. At least one kind of damage seems to accumulate over time and not heal, challenging the common view and leading the researchers to the assertion that the duration of exposure is not less important than the intensity of the irradiation. The researchers also emphasized that existing exposure guidelines for microwave radiation might have to change..."
Read more on PhysOrg...
27 Jul 2005

 

US: Officials at odds over the long-term effects of cell phone use
"The watchdogs are not watching, or they're not barking. Whatever they're supposed to be doing, they're not doing it' - 'The question that needs to be asked is if you had these findings [from recent studies] before the phones went on the market, would the government agencies ever have allowed these phones on the market, and the answer is no,' George Carlo.
Research about cell-phone use hasn't received the same media or public attention as other environmental health issues. But scientists are engaged in an escalating debate over the potential risks -- a debate that some researchers say parallels early public-health disputes about secondhand smoke and toxic chemicals..."
Read more on Sun-Sentinel..
02 Oct 2005

 

New Research: Sperm damage claims over phone radiation
"COULD mobile phones damage the health of children before they have even been conceived? Yes, says John Aitken of the University of Newcastle in New South Wales. He claims to have preliminary evidence that radio waves of the frequency used by mobile phones can damage sperm DNA in mice. 'It won't affect you, but it could affect your children,' he says" [FEBs remark: You will also find the usual industry opinion at the end of the article]...
more on New Scientist...
19 Feb 2005

 

UK-Powerwatch: Mobile Phones may increase brain cancer
"The media widely and incorrectly reported that the largest ever study into mobile phone use and brain cancer showed no increase in the first 10 years of use. In fact, this only applied to a rare form benign tumour, Acoustic Neuroma, and that the study did find an increased risk after 10 years of use of 1.8-fold - i.e. almost a doubling in risk. This misreporting seems to have been due to the content of an email send to the media by the Science Press Officer of Institute of Cancer (ICR) Research and the fact that it was almost impossible to get hold of a copy of the actual paper before the news embargo deadline by which time most people had written, filmed and filed their stories.
Acoustic Neuromas are very slow growing and few are diagnosed before 10 years have elapsed from the original imitation of the cancer. Some take up to 30 years to be diagnosed. So, it is most unlikely that any study would find a significant change in incidence levels before about 10 years had passed. Looking at the results of this study in that light, it confirms some other studies' findings that, after 10 years use, there is a significant increase in Acoustic Neuromas on the side of the head where the mobile phone user victim usually held their handset..."
Read more on Powerwatch...
01 Sep 2005

 

Canada: Cell phones Invisible hazards of the wireless age
'Few people would be surprised to hear that cell phones are unhealthy. But how many of us actually know the degree of damage they cause, the extent of the cover-up by the industry, or that there is a viable solution? Dr. George Carlo, a mobile phone industry whistleblower, recently presented a talk in Vancouver about how electro-pollution from wireless technology can cause brain damage, cancer and an array of mental illnesses.
I checked his facts against recent, peer-reviewed scientific papers and the results were startling. Dr. Carlo explained why the industry's user manuals don't warn of these health hazards: currently, there are pending class action lawsuits against them, which threaten to expose the entire industry, similar to the cases brought against "Big Tobacco", and the asbestos and silicone breast implant industries. But what really shone brightly in Dr. Carlo's message were his realistic solutions...'
Tyvärr är artikeln borttagen från Internet
December 2006

 

US: The Wake-up Call
"HENRY LAI HAS A VIVID RECOLLECTION OF HIS INTRODUCTION to the politics of big science. It was 1994, and he had just received a message from the National Institutes of Health, which was funding work he was doing on the effects of microwave radiation, similar to that emitted by cellular phones, on the brain. He and UW colleague Narendra 'N.P.' Singh had results indicating that the radiation could cause DNA damage in brain cells.
The news was apparently unwelcome in some quarters.
Someone had called the NIH to report that Lai was misusing his research funding by doing work not specified in the grant (the grant didn't mention DNA). And the agency wanted to know what was going on.
'It really scared the hell out of me,' says Lai, a research professor in the UW's Department of Bioengineering who earned his Ph.D. from the UW in 1977. 'I was awake all night, worrying about it, wondering what to do.'
In the morning, he sent a fax to the agency, explaining how the research fell within the parameters of the grant. The NIH accepted his explanation and assured him that all was well. 'They are usually fairly liberal in that regard,' Lai says. 'To do otherwise would stifle the scientific process'..."
more in the University of Washington Alumni Magazine...
05 Mar 2005

 

Health concerns over mobile phone masts prompt review
Ministers are to investigate arrangements for erecting mobile phone masts in the light of growing fears that they may cause cancer and other diseases because of "electronic smog".
They will review the exceptionally favorable rules that allow mobile phone companies to escape normal planning regulations and stop councils from considering the effects of the masts on health, even when they are sited near homes and schools..."
Read more on The Independent...
13 May 2007

 

UK: Mobile phones 'more dangerous than smoking'
"Mobile phones could kill far more people than smoking or asbestos, a study by an award-winning cancer expert has concluded. He says people should avoid using them wherever possible and that governments and the mobile phone industry must take 'immediate steps' to reduce exposure to their radiation..."
Tyvärr är artikeln borttagen från Internet
30 Mar 2008

 

UK: Mobile phones tumour risk to young children
"CHILDREN under the age of eight should not use mobile phones, parents were advised last night after an authoritative report linked heavy use to ear and brain tumours and concluded that the risks had been underestimated by most scientists. Professor Sir William Stewart, chairman of the National Radiological Protection Board (NRPB), said that evidence of potentially harmful effects had become more persuasive over the past five years.
The news prompted calls for phones to carry health warnings and panic in parts of the industry. One British manufacturer immediately suspended a model aimed at four to eight-year-olds.
The number of mobiles in Britain has doubled to 50 million since the first government-sponsored report in 2000. The number of children aged between five and nine using mobiles has increased fivefold in the same period.
In his report, Mobile Phones and Health, Sir William said that four studies have caused concern. One ten-year study in Sweden suggests that heavy mobile users are more prone to non-malignant tumours in the ear and brain while a Dutch study had suggested changes in cognitive function. A German study has hinted at an increase in cancer around base stations, while a project supported by the EU had shown evidence of cell damage from fields typical of those of mobile phones"...            more on Times Online...
12 Jan 2005

 

IE: One in 20 may have a mobile phone illness
"Up to 5% of the population may be suffering ill health as a result of radiation from mobile phones and masts, according to a group of Irish doctors fighting for official acceptance of the problem. In a study to be released this week the Irish Doctors Environmental Association (IDEA) have identified 16 people whom they believe have been adversely affected by radiation. The medical report concludes that 'seemingly sensitive individuals' suffer 'devastating effects' from exposure to electromagnetic radiation. The survey outlines symptoms that include fatigue, confusion, tingling, temperature changes, dizziness and difficulty sleeping. It estimates that between 1% and 5% of the population could be sensitive to radiation and experience illness as a result"...
more in The Times Online...
30 Jan 2005

 

UK: Mobile phone radiation wrecks your sleep
"...The research, sponsored by the mobile phone companies themselves, shows that using the handsets before bed causes people to take longer to reach the deeper stages of sleep and to spend less time in them, interfering with the body's ability to repair damage suffered during the day.
The findings are especially alarming for children and teenagers, most of whom - surveys suggest - use their phones late at night and who especially need sleep. Their failure to get enough can lead to mood and personality changes, ADHD-like symptoms, depression, lack of concentration and poor academic performance. ..."
Read more on The Independent...
20 Jan 2008

 

CNN: Cell phones can affect sperm quality...
"'We believe that these devices are used because we consider them very safe, but it could cause harmful effects due to the proximity of the phones and the exposure that they are causing to the gonads,' says lead researcher Ashok Agarwal, the Director of the Center for Reproductive Medicine..."
Read more on CNN...
18 September 2008

 

UK: Electronic smog is disrupting nature...
"...Mobile phones, Wi-Fi systems, electric power lines and similar sources of "electrosmog" are disrupting nature on a massive scale, causing birds and bees to lose their bearings, fail to reproduce and die, a conference will be told this week..."
Read more on Independent...
07 September 2008

 

Israel: Cell phone cancer link misreported
"The world's approximately 1 billion cellular telephone users received good news at the end of August: new research showed the devices did not increase the chance of cancer, even among those who used them for a decade or more. But the research included another part not reported in the press that experts have called 'a warning light.'
Among those who used cell phones for more than 10 years, the risk of developing acoustic neuroma, a nervous system tumor, was almost twice that of people who did not use them. The good news was reported by hundreds of media outlets worldwide, including Haaretz. Cellular carriers could not have hoped for better PR: 'Cell phones don't cause cancer!' However, the press all relied on a press release penned by the researchers that did not include the worrisome findings..."
Read more on Haaretz..
30 Sep 2005

 

Mobile Phones and Brain Tumor Risk
"...The research found that individuals who started mobile phone use before the age of 20 were at very significantly increased (more than 5-fold) risk of brain tumors known as gliomas as well as benign (non-cancerous) tumors on the main nerve responsible for hearing known as acoustic neuromas. According to reports, users of cordless home phones were at a significantly elevated risk of glioma too..."
Read more on Epoch Times...
25 September 2008

 

Canada: Cellphones and kids
"Some preliminary studies suggest that people who use cellphones for long periods are at greater risk of developing brain tumours. And children, with their thinner skulls and developing nervous systems, may be at greater risk than adults. Furthermore, because children today have begun using cellphones at an earlier age than previous generations, their exposure will be far greater over their lifetimes.
The cellphone industry hotly disputes these findings. But the Toronto Board of Health is taking a precautionary stand and urging parents to limit their children's use of cellphones to essential purposes, to restrict the length of their calls and to have them use headsets..."
Read more on The Toronto Star...
17 July 2008

 

UK: Suicides 'linked to phone masts'
"THE spate of deaths among young people in Britain's suicide capital could be linked to radio waves from dozens of mobile phone transmitter masts near the victim's homes.
Dr Roger Coghill, who sits on a Government advisory committee on mobile radiation, has discovered that all 22 youngsters who have killed themselves in Bridgend, South Wales, over the past 18 months lived far closer than average to a mast..."
Read more on The Sunday Express...
22 June 2008

 

Mobile phone use linked to tumour
UK/Finland: "Long-term users of mobile phones are significantly more likely to develop a certain type of brain tumour on the side of the head where they hold their handsets, according to new research.
The results seem to suggest health risks in people who have regularly used mobiles for over 10 years. A large-scale study found that those who had regularly used mobiles for longer than 10 years were almost 40 per cent more likely to develop nervous system tumours called gliomas near to where they hold their phones..."
Read more on The Telegraph...
25 Jan 2007

 

UK: Child warning over mobile phones
Many children use mobile phones. Parents should ensure their children use mobile phones only when absolutely necessary because of the potential health risks, an expert is warning. The latest study by Sir William Stewart says there is still no proof mobile phones are unsafe, but warns precautionary steps should be taken. Sir William said children under eight should not use mobile phones at all. In light of the findings, a phone designed for this age group has been withdrawn from sale in the UK...
more on BBC...
11 Jan 2005

 


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2