Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Jag har stoppats att för ”överskådlig tid” få skriva insändare och debattartiklar i Ulricehamns Tidning i ämnet trådlös teknik och hälsorisker, så därför satte jag in en annons med uppmaning till föräldrar att kontakta mig, för mer information om strålning och hälsorisker. Fick meddelande om att det var OK och annonsen skulle kommit in lördagen den 29/11-14. Men på torsdagen innan fick jag ett mail om att ansvarig utgivare stoppat annonsen med hänvisning till ”olämpligt innehåll”.

 

Jag skickade då annonsen till Borås Tidning, och där kom den in söndagen den 30/11, om än på en mycket undanskymd plats. Jag fick trots detta ett antal efterfrågningar om mer info. Här nedan det svar de föräldrar som hörde av sig fick från mig, kanske har du nytta av det, sprid gärna!

 

Det är inte enda gången jag stoppas, har t ex blivit kontaktad av en lokalradio för att göra ett reportage i anslutning till en av mina föreläsningar. Allt var klappat och klart men när tiden för en telefonintervju var inne så blev det stopp, då hade de plötsligt inte plats för detta i programmet. Inte heller det är unikt, det verkar finnas ”kartell” inom media att allt om strålning och hälsorisker ska i möjligaste mån stoppas?

 

Här är annonsen (den var inte billig) som kom in i BT och nedan mitt svar till ”föräldrar”, samt längre ner en "dialog" med ansvarig utgivare på UT:

 

 

Till dig som har svarat på min annons i BT, riktad till föräldrar:

 

Hej och tack för visat intresse! Jag har stoppats att ”för överskådlig tid” få skriva om trådlös teknik och strålningsrisker i Ulricehamns Tidning (UT) och redaktörerna vägrar att själva skriva om problemet (förmodligen för att de inte vill stöta sig med politikerna?), därför har jag valt denna väg för att sprida information. Detta är inget unikt! Jag har skrivit ca 300 debattartiklar och ca 2000 insändare till olika medier, endast ett fåtal av detta har jag fått publicerat och då med mycket tjat och bråk med redaktionerna (allmänheten ska inget veta)! Nu vore givetvis det bästa att sätta in denna annons i UT, för att informera Ulricehamnarna om denna ”censur” och politikernas svek, men UT har även stoppat annonsen, så styr man vad du ska få veta och det inte bara i detta ämne!

 

Vem är då jag? Jag heterKalle Hellberg och är ägare och vd för ett elektronikföretag.

Jag är 73 år ung och 5-barnsfar, mer information följer nedan.

 

Jag hoppas att du vill och tar dig tid att gå igenom det jag vill förmedla om ett mycket allvarligt men tabubelagt ämne i vårt samhälle, men som de som har makten att bestämma, liksom media, möter med nästan total tystnad! Det handlar om allas hälsa och i synnerhet alla barns välbefinnande. Barnens hälsa anser inte våra politiker, kommunala tjänstemän eller medias redaktörer, vara viktigt. Anledningen till denna ovilja heter pengar, industrins behov av vinster går före allmänhetens hälsa, vilket är regel i de flesta sammanhang.

 

I januari 2014 skickade jag in ett mycket omfattande medborgarförslag till Ulricehamns Kommun. Det handlade om att förbjuda trådlös teknik i skolorna, för att därmed skydda barnen mot allvarliga sjukdomar nu och i framtiden. (Även om ni i er familj helt undviker trådlös teknik, så kan inte barnen undvika strålningen i skolan, vi har ju skolplikt i Sverige.) Förslaget bygger på min insyn och insikt i den trådlösa teknikens skadeverkan på allt levande, efter mer än 58 års arbete med all form av produkter som avger elektromagnetisk strålning som t ex radar, röntgen, radio-tv, kommunikationsradio, mobiltelefoni, varav 30 år som tekniker och avdelningschef hos Ericsson. Jag har deltagit i första rummet under mobiltelefonins hela utveckling. Beskriver detta för att du ska förstå att jag inte är teknikfientlig, tvärt om, jag älskar denna teknik, som har varit mitt levebröd och stor del av min hobby hela livet.

 

Sedan 23 år tillbaka har jag dock genom insikt tvingats att se och förstå nackdelarna med denna, för de flesta, så positiva teknik. 1994 började kunder till mitt företag, Maxicom AB, att klaga på hälsoproblem, efter att de köpt sin första GSM mobil. De angav huvudvärk, synrubbningar, minnesproblem, sömnsvårigheter, oro och ångest mm, och dessa problem satte de med säkerhet i samband med den nyinköpta mobilen. Det var ”startskottet” för mina nu 23 år av idogt arbete med att informera om skadeproblematiken, men det har inte varit enkelt, motståndet mot sådan information är kompakt, från nästan alla håll.

 

Jag håller föreläsningar runt hela landet, har hittills varit på 174 platser med min ca 4 tim långa föreläsning för allmänheten. Jag har ett veckobrev via mail där jag förser f n ca 1100 personer med det senaste om forskningen och strålningsproblemet ute i världen. Jag får mellan 3-15 telefonsamtal dagligen och mellan 50 – 200 mail varje dygn från personer i hela världen som mår dåligt av trådlös teknik och har stora problem med strålningsmiljön, personer som inte blir trodda och även förnedrade och förlöjligade av sin omgivning, av "vänner" och bekanta, av läkare och myndigheter. Jag har nästan dagligen kontakt med flera av världens mest kända forskare i detta ämne och får fortlöpande information om forskningsläget i världen. Som du förstår är detta sammantaget egentligen mer än ett heltidsjobb. Vad jag vill ha sagt är att du ska förstå att jag inte är någon vanlig ”tyckare” i denna sak, sådana finns det ju gott om och de är nästan alltid ”riskförnekare”.

 

Den samlade oberoende forskningen i världen är helt enade om att den trådlösa tekniken utgör en mycket allvarlig risk för allt levande! Ca 65% av all forskning i detta ämne visar på allvarliga hälsorisker, ca 15% visar att det inte föreligger någon risk, dessa 15% är bekostade av industrin. Enligt en undersökning som Socialstyrelsen gjorde 1999 så angav ca 3% (ca 220 000) av de tillfrågade att de mådde dåligt av trådlös teknik (drabbade av s k elöverkänslighet). Enligt forskargruppen i Lund, Salfordgruppen, så är nu ca 1 miljon svenskar (ca 10%) skadade av den trådlösa tekniken, men de flesta förstår inte varför de mår dåligt. Du finner mer om detta i nedan angivna länkar.

 

Kommunens svar på mitt medborgarförslag blev det väntade, förslaget röstades ner med hänvisning till Strålsäkerhetsmyndighetens lugnande besked. I mitt mycket omfattande förslag finns bl a 84 länkar med bevis för hälsorisker med trådlös teknik. Jag kan slå vad om att varken politiker, tjänstemän eller redaktörer på UT har läst en enda av dessa länkar!

Flera kommuner i Sverige har fått liknande förslag från medborgarna, alla har lämnat samma svar. Tänk så bekvämt att slippa ta ansvar genom att inte sätta sig in i problemet!

 

Du kommer här nedan att få ett antal länkar att studera, och i dessa länkar finner du fler viktiga länkar, min förhoppning är att du efter hand tar dig tid att gå igenom detta, det är mycket att läsa, men det hela gäller faktiskt hälsan och välbefinnandet hos dig själv och hela din omgivning samt allas våra barn. Den strålningsmiljö vi alla påtvingas är inget levande, vare sig det gäller en blomma, en geting eller en människa, skapta för att tåla!

Du behöver inte läsa i någon bestämd ordning, ta en länk i taget när du har tid.

 

Medborgarförslaget, bilaga till Medborgarförslaget och kommunens svar finner du här

http://maxicom.se/Medborgarforslag.php

 

Vem är då Strålsäkerhetsmyndigheten och deras rådgivare, som så tvärsäkert kan påstå att vår strålningsmiljö inte skadar allt levande? I följande länk får du veta det, artikeln är skriven i drömform, vilket var villkoret för att få den publicerad i en tidning efter månader av tjat, men den är givetvis ingen dröm utan 100% sann, så har det gått till för att göra myndighetens lögner rumsrena, läs och begrunda!

http://maxicom.se/Den-sanna-droemmen.php

(Givetvis kommer du aldrig att få ett erkännande av innehållet från myndigheten eller rikspolitikerna, det är ju regeringen som har gett direktiven till myndigheten om att så här ska saken hanteras, att alltså inte störa industrin).

 

Min största satsning hittills när det gäller informationsspridning finner du i följande länk,

ta del av de länkar du finner där, de innehåller mycket viktig information som gör dig till ”expert” i ämnet strålning och hälsorisker. Du finner där många argument för att kunna stå emot riskförnekarna och framförallt för att försöka få till ett nödvändigt stopp för all trådlös teknik i skolorna, det gäller ju livet på sikt.

http://maxicom.se/Massutskick-2011.php

(Rättelse: På ett par ställen i detta material står antalet forskarrapporter angivna till 2000, det fattas en nolla, det ska vara 20 000).

 

Trådlöst nätverk i skolor kallas Wi-Fi, här finner du beskrivningar på vad strålningen från

Wi-Fi kan ställa till med för de som tvingas vistas i denna ”strålningsdimma”, missa inte!

http://maxicom.se/Wi-Fi-skadlig-teknik.php

 

Tror du att en iPad är lämplig leksak för ett barn?

http://maxicom.se/Laesplatta-Barn.php

 

En särskild länk till dig som är lärare, rektor eller politiker (givetvis även för andra).

http://maxicom.se/Laerare-rektor-politiker.php

 

Mätning av strålningsnivåer i Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn 2012

http://maxicom.se/Maetning-i-skola.php

 

Kan man skydda sig mot strålning på något vis? Javisst, det finns flera möjligheter att minska på strålningsbelastningen, men man kommer inte undan strålningen från t ex master och andra allmänna strålningskällor som t ex Wi-Fi i skolan, eller t ex grannens trådlösa telefon och nätverk (om man inte ska vistas i en ”burka” gjord av avskärmningstyg). Se följande länk med tips:

http://maxicom.se/Skyddandeteknik.php

 

Se gärna övriga rubriker också på Maxicoms hemsida, bakom fliken ”Strålningsrisker”. Börja uppifrån, sådan information kommer du aldrig att få via media. (Jag försöker att uppdatera denna hemsida i möjligaste mån, men hinner inte riktigt med när det gäller alla larmrapporter som framställs inom forskningen.)

 

Min förhoppning är att allmänheten ska bli medveten om dessa risker och medveten om att media gör allt för att dölja dessa risker, vilket bör ge till resultat att allt fler ställer krav och jobbar för en miljövänligare skola, arbetsplats och ett miljövänligare hem, utan skadlig strålning!

 

Man förlorar ju ingenting på att skrota trådlös teknik, all trådlös teknik i skola, på jobbet och hemma kan enkelt bytas ut mot trådbunden dito. Man behöver inte ens spika kabel från rum till rum, ett enkelt sätt är att använda elnätet i bostaden som databärare, mellan routern och datorn eller TV:n, se följande länk (fungerar givetvis för både ADSL och fiber):

http://maxicom.se/res/Textfiler/Home-Plug.pdf

 

Jag hoppas att ovanstående ska vara till nytta för dig och om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta mig, helst via mail.

 

Vill du vara med i min sändlista och få fortlöpande veckorapporter om vad som sker i detta ämne runt vår Jord, skicka då ett mail till info@maxicom.se och skriv bara ”Vill vara med i listan” samt ditt för- och efternamn, så lägger jag in dig i sändlistan.

 

Å du, ställ krav på skolan att trådlös teknik måste bort!

 

Skicka gärna detta vidare till vänner och bekanta!

 

M v h   Kalle Hellberg, MaxicomAB   kalle@maxicom.se

(Ovanstående uppdaterat 2017, med rättade siffror om årtal.)

Ett nytt medborgarförslag i samma ämne inlämnades 2016, se fliken "Medborgarförslag 2016".

.......................................................................................................................................................

Dialog via mail, med ansvarig utgivare hos UT:

Från: Henrik Erickson
Skickat: den 3 december 2014 14:20
Till: kalle@maxicom.se
Ämne: Ang annons

 

Hej

 

Vi har inte haft någon direktkontakt sedan beslutet att refusera din annons till lördagens tidning. Jag var på semester fredag och måndag och har idag förstått att detta blivit en stor fråga. Inte minst bland dina åsiktsfränder som bombarderar mig med telefonsamtal och mail. 

 

Jag vill bara kort förtydliga att du gärna får sätta in en annons under ämnet fara med strålning. Jag tänker dock inte som utgivare för UT i annonsform släppa igenom formuleringar som att ”barnen kan skadas för livet”, ”… att barnen skadas mest”, samt att myndigheter och media går industrins ärenden. 

 

Till sist. Att du blir censurerad i debattform är inte sant. Du har vid flera tillfällen fått in debattartiklar och insändare i ditt ämne i UT. Oavsett ämne går det inte att skriva om samma sak gång på gång och få det publicerat.

 

Henrik Erickson
Platschef och ansvarig utgivare 

Ulricehamns Tidning

……………………………………………………………………

Svarade den 3/12.....

Hej Henrik! Det är inte jag som har spridit min skrivelse till andra media eller personer än till dem som svarat på annonsen i BT. Men tydligen har andra fört skrivelsen vidare, så det blev spridning ändå. Jag är givetvis inte ledsen för det, men har inte önskat att du skulle bli drabbad.

 

Du skriver att du inte kan acceptera text som  barnen kan skadas för livet”, ”… att barnen skadas mest! Varför då? Barnen drabbas ju mest, vilket vi kommer att få erfara inom kort i sjukstatistiken (om inte även den mörkas, förståss)!

Det är ju precis det som är problemet och som alla forskare (= ca 65% av all forskning, den som inte är köpt av industrin) beskriver, det är sanningen! Är sanningen ett problem? Det handlar inte om ”åsikter” som du skriver, det handlar om att våra myndigheter och media faktiskt mörkar ett allvarligt problem som drabbar allt fler och att det är detta faktiska problem jag belyser! Har du läst några av alla de 84 länkar med forskningsrapporter jag t ex hade med i medborgarförslaget? Har du läst de länkar och mitt svar jag hade med till dem som läst min annons i BT? Har du läst om hur det gått till för att ansvarig myndighet (SSM) ska kunna föra ut lögnen om den ofarliga trådlösa tekniken? Om du gör det så kan du inte skriva enligt ovan om vad du inte kan acceptera! Jag kan slå vad om att ingen politiker eller tjänsteman i kommunen heller har gjort det! Hur kan man då bilda sig en uppfattning om vad som är sant i frågan om hälsorisker med trådlös teknik?

 

I förmiddags ringde en äldre dam från Borås till mig och berättade att deras vuxna barn hade försett dem med allt som finns i trådlös teknik, ”självklart ska ni hänga med i tekniken”, hade de sagt till föräldrarna och monterade in massor med sådan teknik i huset. De hade mobiler, trådlöst nätverk, var sin laptop som de använde på Internet trådlöst, en DECT-telefon mm. Maken hade i 2,5 år sovit med en trådlös router ca 50 cm från huvudkudden. I förgår dog han av en hjärntumör. Hon hade fått mitt annonssvar från en bekant. Nu åkte all trådlös teknik ut.

Sådana samtal får jag i stort sett nästan dagligen, från stora delar av världen, och det handlar ofta om barn som drabbas, som tur är inte alltid med dödlig utgång.

 

När det gäller UT så ställer jag mig undrande om varför ni inte ville belysa t ex det stora brevutskick i ämnet jag gjorde 2011, till en privat kostnad av ca 145 000:-. UT fick ett halvt kilo papper med information och ofta brukar lokaltidningar ta upp sådant som är framställt av någon kommuninnevånare, det gäller ju en ganska stor lokal händelse (även om jätteutskicket gick till hela landet). Hur många medborgare i Ulricehamn gör en sådan ekonomisk ideell satsning? Jag fick då till svar att ni på UT inte hade tid att sätta er in i handlingarna, så därför åkte de direkt i runda arkivet.

 

Varför ville ni inte belysa mitt mycket omfattande medborgarförslag, som verkligen var en lokal händelse som gällde hela kommunens medborgare och dess hälsa? Inte ens en rad om att förslaget röstades ner, vilket t o m BT belyste!

 

Jag var med från starten av miljöpartiet 1981, under mina då landsomfattade föreläsningar om energianvändning och sophantering (jag kallades då mp:s sopideolog) fick jag ett ultimatum av två kommunalråd i Norrland, att ”det där du snackar om låter jävligt bra, men visa att det går” (jag beskrev hur vi i Sverige kunde leva på landet fullt modernt och vara självförsörjande med mat och energi om vi vill, helt utan ens nätspänning till huset, för att skippa kärnkraft och annat miljöförstörande). Sagt och gjort! Jag köpte ett litet lantställe i Kärråkra för att bygga om till självförsörjning och med en massa egna uppfinningar för låg energianvändning. I början hade vi busslaster här med nyfikna intresserade personer, bl a med många arkitekter som skulle bygga ekobyar i landet, med vissa av mina uppfinningar inkluderade. Tidningar och även TV4 var här och gjorde reportage och har hört av sig även senare. Men UT hade inget intresse av detta lokala projekt, varför (ni visste om det)? (Jag är numera helt politiskt obunden).

 

Så jag undrar verkligen hur mycket annat intressant händer i kommunen, som UT väljer att ej belysa?

 

Javisst har jag fått in flera artiklar i UT, vilket jag givetvis är tacksam för, men har ju nu fått ett mail om att jag inte under ”överskådlig tid” ska få något publicerat i detta ämne, det är för mig resten av livet.

 

M v h Kalle H.

(Inget svar på detta)


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2